Björn Hernefalk. Foto: Akademiska sjukhuset

Elsparkcyklar har på relativt kort tid blivit ett stående inslag i stadsbilden, till somligas glädje och andras förtret. I medier har tvåhjulingen figurerat flitigt och deras säkerhet, användning och miljömässighet har debatterats flitigt. För en vecka sedan uttryckte regeringen att en obligatorisk trafikförsäkring kan behövas.

För något som fått uppmärksamhet är skadorna relaterade till elsparkcyklarna. Och i en ännu opublicerad studie har Uppsalaforskare analyserat drygt 1 870 frakturer hos nära 1 720 patienter i Sverige. Uppgifterna kommer från Svenska frakturregistret och 415 av frakturerna gäller barn.

– Det är ett relativt nytt transportmedel och vi vet ganska lite om vilket skadepanorama som finns. Vi fick känslan av att det är en ganska stor skadebörda och ville titta närmare på det, berättar Björn Hernefalk, överläkare i ortopedi vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna.

Han fortsätter:

– Det är ungefär 3,5 år vi tittat på och det känns som en ganska stor mängd frakturer. Och att en tredjedel går till kirurgisk behandling kräver ju en del resurser för att ta hand om dem. Men man ska komma ihåg att det nog är underrapporterat också.

Björn Hernefalk säger att mängden data troligen ger en ganska bra bild över distributionen av frakturer. Men han poängterar att det enbart handlar om frakturer som behandlats ortopediskt, och inkluderar exempelvis inte skador på revben eller skallskador, och inte saker som sår eller bukskador. Det finns alltså många andra skador som man inte ser i siffrorna från frakturregistret.

Datan visar att medelåldern för de skadade var 29 år. Klart vanligast var skador i övre extremiteten, det vill säga skulderblad, nyckelben, över- och underarm och ben i handen. De utgjorde 77 procent av alla skador. Bara underarmen utgjorde hela 40 procent av alla skador, följd av handen på 19 procent och nyckelbenet på 9.

Bild från en poster med resultaten, som fick pris vid Svensk ortopedisk förenings årsmöte. Klicka för större.

Resultaten presenterades nyligen vid Svensk ortopedisk förenings årsmöte. Där fick forskarna pris för bästa poster. Artikeln i sin helhet dröjer ytterligare ett litet tag – den ska snart skickas in, berättar Björn Hernefalk.

Åker du själv elsparkcykel?

– Det har hänt, säger Björn Hernefalk och skrattar.

– Och det är upp till andra att avgöra hur man ska göra med elsparkcyklar framöver. Det vi vill trycka på är att man ska vara medveten om riskerna och följa de anvisningar som finns.