Domen, som Dagens Medicin först berättat om, handlar om ett fall där en läkare begärt uppgifter om månadslönerna för 20 läkare vid en klinik i Blekinge. Läkaren skulle byta tjänst och ville ha en uppfattning om löneläget på kliniken.

Region Blekinge sa till en början nej till begäran med motiveringen att det skulle kunna skada Sveriges totalförsvar. Beslutet överklagades, och nu säger alltså kammarrätten att den motiveringen inte fungerar; uppgifter om löner skadar inte försvaret.

Däremot bedömer rätten att utlämnande av titlar och namn skulle kunna vara negativt för landets försvar, vilket hindrar att uppgifterna lämnas ut. »Kammarrätten instämmer i regionens bedömning att det skulle skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs«, skriver rätten i domen som Läkartidningen tagit del av.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Liknande fall har förekommit tidigare. Exempelvis begärde en läkare 2019 att Region Kronoberg skulle lämna ut information om alla specialistläkares löner, något regionen nekat med hänvisning till skada för rikets säkerhet. Kammarrätten gav dock läkaren rätt. I det fallet tyckte rätten att också namn kunde lämnas ut.