Finansminister Elisabeth Svantesson (M) målade återigen upp en dyster bild av den svenska ekonomin i samband med att budgeten för 2024 presenterades på onsdagen. Hon beskrev läget som en »ekonomisk vinter«. En generell besparing krävs i statsförvaltningen, underströk hon – och ett minskat antal myndigheter.

– I budgetpropositionen föreslår vi tolv myndigheter som till att börja med ska jobba under nästa år för att se hur de kan gå ihop, sa Elisabeth Svantesson.

Exempel som nämndes var bland andra Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, som föreslås infogas i Arbetsmiljöverket.

I förra veckan beslutade också regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över mindre myndigheters uppgifter och organisering, och komma med förslag på vilka myndigheter som kan avvecklas. Den utredningen ska omfatta förvaltningsmyndigheter med upp till 100 anställda. Av de myndigheter som finns under Socialdepartementet berörs bland annat Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, med omkring 50 medarbetare, liksom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, vilket Altinget var först med att rapportera.

För vårdens del innehöll budgetpropositionen annars få nyheter. Elisabet Svantesson återkom till de 16 miljarder kronor i riktade och generella bidrag till kommuner och regioner nästa år som tidigare har aviserats.

– 16 miljarder uppgår till ungefär drygt hälften av det underskott som är prognosticerat för den här sektorn nästa år. Jag tycker att det är viktigt att ha med sig att den här sektorn har inkomster på 1 300 miljarder. Nästa år beräknar man underskott på 28 miljarder – vi skjuter till 16.

Hon flaggade också för att nästa år blir det tuffaste för regionsektorn, men att hårt arbete pågår för att »vi inte ska behöva se stora uppsägningar«.

– Vi ska ta oss igenom det här tillsammans och välfärden ska stå stadigt, men det kommer att vara tufft, sa Elisabeth Svantesson.

Vare sig Läkarförbundet eller Sveriges Kommuner och regioner, SKR, anser dock att budgeten innehåller de satsningar som behövs. Läkarförbundet efterlyser bland annat pengar till grundutbildningen och förlängd tid med studiemedel för läkarstudenter.

– Var tredje läkarstudent har i dag inte studiemedel så det räcker för hela studietiden, säger Sofia Rydgren Stale i ett uttalande.

SKR:s ordförande Anders Henriksson, säger å sin sida att läget är fortsatt tufft, och att regioner och kommuner kommer att tvingas till kraftiga besparingar.

Läs också: 
SKR hade helst sett en annan fördelning i budgetpropositionen