Andelen läkare som ansöker om graviditetspenning och får avslag ligger i genomsnitt på 14 procent under åren 2017–2022. Det är mer än dubbelt så stor andel än snittet i befolkningen, 6 procent.

Det visar en genomgång av Försäkringskassans statistik, som tidningen Sjukhusläkaren har begärt ut.

Andelen avslag hos läkare har varierat mellan 4 och 29 procent under den granskade perioden.

– Det är arbetsgivaren som gör hela utvärderingen och bedömningen om någon ska stängas av på grund av risker under graviditeten. Om arbetsgivaren väl har fattat beslutet om att en anställd bör stängas av så ifrågasätter inte vi det, säger Stefan Forsberg, verksamhetsområdeschef för föräldraförsäkringen vid Försäkringskassan, till Sjukhusläkaren.

Försäkringskassan har inte sett några brister i handläggningen av just läkarnas ansökningar, påpekar han.

– När det gäller de bedömningar som våra handläggare gör så har vi inte sett några särskilda brister utifrån de ändringsbeslut som har skett i domstol.

Vem kan få graviditetspenning?

Du kan ha rätt till graviditetspenning om du är gravid och

  • har ett arbete i Sverige som du inte kan utföra, antingen för att det är fysiskt ansträngande eller för att det finns risker i arbetsmiljön
  • inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete
  • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, om du har rätt till graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete.

Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete, på grund av risker i arbetsmiljön, kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller.

Källa: Försäkringskassan