Kritikerna kallar det för »angiverilagen« och syftar på Tidöpartiernas förslag om att offentliganställda ska behöva rapportera till Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i Sverige. I helgen arrangerades en ny demonstration i Göteborg, som ett flertal fackförbund ställde sig bakom. Ett par tusen personer deltog och även Västra Götalands läkarförening hade flera representanter på plats. Hanna Kataoka, ordförande för föreningens SU-sektion, var en av dem.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförenings sektion SU. Foto: Susanne Högdahl/VGLF

– Det var väldigt skönt att se så många läkarkollegor på plats. Det talar för att många tycker att det här är en viktig fråga, säger hon.

Hon höll också ett tal där hon lyfte läkarnas yrkesetiska praxis, som säger att läkarens lojalitet är mot patienten och att personer i nöd alltid ska få hjälp. Sekretessen kan bara brytas om det gynnar patienten, betonade hon.

– Vi ser också en risk för att en sådan lag kan leda till att sjuka inte vågar söka vård. Dessutom måste vi fackförbund slå vakt om vår arbetsmiljö. Jag befarar att anmälningsplikt skulle leda till att många väljer att lämna sina vårdjobb när ens etiska principer inte längre går ihop med lagstiftningen, säger Hanna Kataoka.

Vid en tidigare demonstration i Stockholm deltog inte Läkarförbundet formellt, annat än genom Sacos representant, med hänvisning till att manifestationen var ett privat initiativ. Hanna Kataoka anser dock att även Läkarförbundet centralt varit väldigt tydligt med var man står i frågan, och att anmälningsplikt inte ens behöver utredas.

– Men jag tycker att alla sätt som markerar vår ståndpunkt är bra. Och lokalt valde vi att markera på det här sättet, säger hon.

Ännu är det inte klart vilka yrkesgrupper som kommer att omfattas av en eventuell informationsplikt. Den pågående utredningen ska presentera ett delbetänkande i januari nästa år och sitt slutbetänkande i september.

Läs också: 
Mer direktiv men inga nya besked om kritiserad anmälningsplikt 
Kartläggning: Nej till anmälningsplikt i 12 av 21 regioner
Vårdanställda lovar att vägra plikt att anmäla papperslösa i kampanj 
SD: Alla offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla papperslösa