Läkemedelsverket har i uppdrag att uppdatera hela behandlingsrekommendationen för infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos både barn och vuxna, som i nuvarande form är från 2015. Det är ett arbete som beräknas vara klart senvåren 2024.

Men redan nu kommer alltså en rekommendation som rör små barn denna säsong.

– Det vanliga är att vi uppdaterar hela rekommendationen på en gång, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket som varit projektansvarig för den nya rekommendationen.

Hon fortsätter:

– Men vi har en monoklonal antikropp godkänd sedan tidigare, och sedan kom en ny i slutet av förra året. Vi ville att vården skulle få vägledning om profylax inför kommande säsong som omfattar båda de här läkemedlen. Det är därför vi gör det här i två steg.

Det handlar om läkemedelsprofylax med palivizumab och nirsevimab, som båda kan ges samtidigt med vaccin inom barnvaccinationsprogrammet. Nirsevimab godkändes i december i fjol. Det, och en ny riskgruppsbedömning från Folkhälsomyndigheten, är anledningen till att man vill ge vården en så uppdaterad information som möjligt till denna säsong.

Läkemedelsverket lyfter att det finns fördelar med nirsevimab som administreras en gång per säsong, vilket möjliggör en bredare användning, jämfört med palivizumab som behöver ges vid upprepade tillfällen.

Läkemedelsverket är noga med att påpeka att rekommendationen som nu ges, gäller just säsongen 2023/2024, i väntan på den fullständiga behandlingsrekommendationen.

– Vi kommer att behöva omvärdera det som står i den här rekommendationen inför nästa säsong, 2024/2025. Där tittar vi också på eventuell evidens som tillkommit om palivizumab, säger Elin Kimland.

I rekommendationen finns också en prioritetsordning som utgår från Folkhälsomyndighetens nya riskbedömning, vilken publiceras på fredagen samtidigt med Läkemedelsverkets rekommendation.

Tidigare rekommendation omfattade egentligen bara en grupp barn med mycket hög risk för allvarlig RS-infektion; barn som var födda före vecka 26 eller hade svåra hjärt- och lungsjukdomar. Med Folkhälsomyndighetens nya riskgruppsbedömning, och om nirsevimab blir tillgängligt, rekommenderar Läkemedelsverket att det ges till fler barn med hög risk för allvarlig risk för RS-infektion.

–Det betyder att fler barn kan få nytta av det här läkemedlet, säger Elin Kimland.

Rekommendationen finns på Läkemedelsverkets webbplats. Och information om uppdaterade riskgrupper finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Två läkemedel

Synagis (palivizumab) är godkänt för riskgrupper såsom de allra mest sårbara för tidigt födda barnen. Läkemedlet behöver ges varje månad medan RS-virussäsongen pågår.

Beyfortus (nirsevimab) är godkänt för alla spädbarn. Beyfortus ges vid ett enda tillfälle inför säsongen.

Källa: Läkemedelsverket