Folkhälsomyndigheten har gjort en översyn av rekommendationerna för vaccination mot covid-19 inför vintersäsongen, då smittspridningen väntas öka. Även fortsättningsvis rekommenderar myndigheten att personer i riskgrupp och personer från 65 års ålder vaccinerar sig.

– Det är de här grupperna som löper störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19, och Folkhälsomyndighetens bedömning är att de behöver fylla på sitt skydd. Personer under 65, som tidigare har vaccinerat sig och som inte tillhör någon riskgrupp, har inte samma risk och omfattas därför inte av rekommendationen, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin i ett pressmeddelande.

Vaccinationerna kommer att börja ges till personer på särskilda boenden och vissa andra riskgrupper från oktober. Gällande övriga grupper som rekommenderas vaccination ser gärna Folkhälsomyndigheten att dessa tar sin dos i samband med den gemensamma vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa, från början av november.

– Genom att vaccinera sig i nära anslutning till säsongen får man ett bättre skydd som varar under hela perioden när smittspridningen väntas vara som högst, säger Johanna Rubin.