I våras avled en kvinna strax efter en bukoperation på en privat skönhetsklinik i Malmö. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, satte mottagningen under lupp och fann vid en journalgranskning att kvinnan fått för höga doser läkemedel och att personalen som utfört narkosen dessutom saknat specialistkompetens. Därför fattades beslut om att kliniken inte skulle få utföra estetiska kirurgiska ingrepp på patienter under narkos under tiden som myndighetens utredning pågick.

Förbudet överklagades dock av kliniken, med motiveringen att det dotterbolag som utfört operationen lämnade koncernen i våras. Dessutom menar kliniken att man har en helt ny anestesiavdelning med nya rutiner för såväl anestesi, operation som läkemedelshantering, vilket gör att Ivos beslut grundar sig på förhållanden som inte längre var aktuella vid beslutstillfället. Ivo å sin sida menar att bolaget inte har inkommit med några uppgifter som styrker att dotterbolaget verkligen hade lämnat koncernen vid den tidpunkt som angetts. Tvärtom fick myndigheten uppgifter om att bolaget fortsatt var helägt av moderbolaget vid tillfället. Oavsett, menar myndigheten, går det inte att bortförklara bolagets ansvar. När förvaltningsrätten nu har sagt sitt står det klart att Ivo får rätt. Förutsättningarna för att tills vidare förbjuda den aktuella verksamheten har varit uppfyllda, skriver rätten och avslår överklagandet.

Läkartidningen har sökt skönhetskliniken utan framgång.

Läs också:
Ivo fortsätter granska klinik efter dödsfall i samband med bukplastik
Anestesiologer kräver lagskärpning efter dödsfall på privatklinik i Malmö
Polisen inleder förundersökning efter dödsfall på skönhetsklinik
Nya uppgifter: Dubbla försök att väcka patient ur narkos misslyckades
Ivo-beslut: Skönhetsklinik får inte operera under narkos efter dödsfall