Ett godkänt resultat på eAT-provet är nödvändigt för att en läkare ska kunna få sin legitimation. Men när antalet utbildningsplatser på universiteten har ökat de senaste åren har inte antalet platser till eAT-provet följt med. I början av året nekades för första gången behöriga AT-läkare att skriva provet på grund av för få tillgängliga skrivplatser, vilket fick regeringen att skjuta till 85 000 kronor. Men AT-kansliet, som arrangerar provet, jublade inte. Summan skulle behöva mångdubblas för att täcka det väntade underskottet på över 700 000 kronor nästa år, sa Jayne Alfredsson på AT-kansliet.

Nu meddelar dock regeringen att ytterligare en miljon ska satsas för att öka antalet platser på eAT-provet till nästa år. Summan motsvarar en ökning på över 15 procent jämfört med nuvarande finansieringsnivåer, säger utbildningsminister Mats Persson (L) till Läkartidningen.

– Det finns ett behov av att få ut fler läkare i sjukvården, så detta är viktiga pengar. Utan dessa pengar skulle läkarbristen i Sverige förvärras, säger han.

Med de extra pengarna räknar Mats Persson med att alla behöriga AT-läkare kommer att kunna skriva provet.

Läs även:
Läkare nekas skriva eAT-prov – tolv står utan plats till nästa provomgång
»Regeringens tillskott till eAT-prov räcker inte på långa vägar«
Återigen platsbrist på »AT-tentan« – »måste betraktas som normalläge«