Ekonomin för landets regioner blir en allt dystrare historia och sparåtgärderna duggar tätt när inflationen och ökade pensionsavsättningar gör det allt svårare att få ihop matematiken. Under en presskonferens på tisdagen presenterade den politiska majoriteten i Region Värmland ett omfattande krispaket för att få en budget i balans. Åtgärderna som nu har klubbats igenom inkluderar bland annat färre fysiska läkarbesök till förmån för fler digitala besök. Dessutom ska hyrpersonalen bantas. Vakanta tjänster på vårdcentralerna kommer från och med oktober inte att fyllas helt – man ska bara bemanna med specialistläkare till 80 procent. Sammantaget ska åtgärderna leda till en besparing på drygt 34 miljoner i år och drygt 160 miljoner nästa år. Regionrådet Daniel Schützer (S) säger till SVT Nyheter Värmland att man har försökt göra en avvägning för att spara så mycket som möjligt, samtidigt som invånarna ska påverkas så lite som möjligt.

– Men det är klart, att ta ansvar i de här ekonomiskt jättesvåra tiderna kommer att göra ont, säger han.

Även i Sörmland förbereder sig politikerna för att dra åt svångremmen. Med ett beräknat underskott på 1,2 miljarder kronor i år krävs även här omfattande insatser, enligt regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M). Detaljerna är ännu inte klara, men sparåtgärderna kommer att innebära nedskärningar på personalsidan. Hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus A Johansson säger till Södermanlands Nyheter att cirka 400 tjänster inom vården berörs, enligt förslaget, något som i sin tur kan påverka såväl väntetider som tillgänglighet.

– Om vi ska göra så kraftiga kostnadsreduktioner så kommer det att innebära ambitionssänkningar. Och det kan innebära försämrad kvalitet till viss del.

I Region Örebro län arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu med att ta fram förslag till besparingsåtgärder för att kunna spara 414 miljoner kronor, då den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på mer än en miljard kronor vid årets slut. Den aviserade skattehöjningen på 75 öre nästa år har inte varit tillräckligt.

– Att spara 414 miljoner kronor är ingen lätt sak och de åtgärder vi kommer att behöva ta till går förstås inte obemärkt förbi. Men vilka åtgärder som kommer att genomföras är för tidigt att säga. Just nu tittar hälso- och sjukvårdsförvaltningen på ett övergripande förslag till förändringar som vi politiker lite senare i höst ska ta ställning till, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Läs också: 
Sparförslag på ytterligare drygt 500 miljoner för SU – facket kritiskt
SKR: Regionernas ekonomi tros försämras ytterligare nästa år
Regeringen uppmanar regioner att gå back – och lovar mer pengar