Läsåret 2020/21 gick studieorten Riga i Lettland om polska Gdansk. Det innebar även att det för första gången på ett decennium inte var en polsk studieort som toppade listan över de populäraste orterna för svenska läkarstudenter utomlands. Förra året skedde ett nytt trendbrott. Läsåret 2021/22 gick Lettland om Polen som största utbildningsland med 623 svenska studenter jämfört med 545 i Polen. Nu kommer CSN:s statistik över antal studenter med studiemedel läsåret 2022/23 – och det är tydligt att trenden förstärkts ytterligare.

764 svenskar studerar till läkare i Lettland och 349 stycken i Polen, som fortfarande är det näst största utbildningslandet. Därefter kommer Litauen med 275 svenska läkarstudenter och Rumänien, där 200 svenskar läser till läkare med studiemedel från CSN.

Polen har varit det överlägset populäraste landet under 2000-talet. Att intresset för att studera i Polen har svalnat beror på att läkarutbildningen i motsats till de flesta läkarutbildningarna i EU inte är legitimationsgrundande, vilket innebär att allmäntjänstgöring (AT) krävs. Osäkerheten kring vad som sker när AT försvinner i Sverige är stor och Läkarförbundet har avrått svenskar från att söka läkarutbildningar i Polen.

Totalt studerade 2 095 personer en läkarutbildning utomlands under läsåret 2022/2023 (med studiemedel). Det är en svag nedgång jämfört med föregående läsår, då var det 2 159 stycken. Under de senaste tio åren har antalet svenskar som utbildar sig till läkare utomlands gått ner, enligt CSN:s statistik.

Läsåret 22/23 är det 8 515 som studerade till läkare med studiemedel i Sverige. Flest läkarstudenter har Karolinska institutet (1 616 stycken) läsåret 22/23, medan Örebro är lägst antal (623 stycken). I Sverige har antalet platser på läkarutbildningen utökats de senaste åren.

Läs också:
Lettland i topp
Riga ny favorit bland läkarna
Färre pluggar till läkare utomlands
Riga fortsatt nummer ett bland läkarstudenter i utlandet
Färre läkarstudenter i utlandet men fler i Sverige

Fem i topp

Aantal svenska läkarstudenter med studiemedel. Siffrorna är från läsåret 2022/23

  1. Riga Stradins University, Lettland (748)
  2. Lithuanian University of Health Sciences, Litauen (255)
  3. University of Varmia and Masuria, Polen (106)
  4. Medical University Sofia, Bulgarien (87)
  5. Pomeranian Medical University, Polen (56)

Källa: CSN