Det S-ledda styret i Region Blekinge sprack i våras. Nu tar Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna över makten i Region Blekinge.

SVT Nyheter Blekinge rapporterar om att det är första gången en sverigedemokrat utses till regionstyrelsens ordförande i landet.

Till de lokala nyheterna säger Robert Lindén:

– Det är en unik dag för Sverigedemokraterna, framför allt som första region som kommer att styras av en sverigedemokrat. Jag är oerhört ödmjuk inför den uppgiften och jag tackar våra samarbetspartier Moderaterna och Kristdemokraterna för att de har givit mig stödet och vårt parti också för den delen.

Det var i juni i år som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna meddelade att de tillsammans bildat ett nytt styre i Region Blekinge, samtidigt som de presenterade det så kallade Juniavtalet med 80 punkter som partierna kommit överens om.

34 av dessa punkter gäller hälso- och sjukvården.

En av punkterna går ut på att införa avgift på fysiskt närvarande tolk vid icke-akuta besök, vilket inte gäller de fem minoritetsspråken eller teckenspråk.

Därtill vill partierna utreda behovet av fler bedömningsbilar och lättvårdsambulanser. Ambulansen har varit en omdiskuterad fråga i Region Blekinge.

Läkartidningen har nämligen tidigare rapporterat om ambulansvården i regionen och Socialdemokraternas förslag om om avgifter för onödiga ambulanslarm. Magnus Johansson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge, berättade för tidningen i början av september att partiet vill se en avgift på 100 kronor om en ambulans kommer hem till någon, men lämnar adressen utan att ta med personen till sjukhus.

Detta är något som inte beslutades om på regionfullmäktige under onsdagen, utan kommer på agendan senare i höst i samband med budgetomröstningen, berättar Magnus Johansson när Läkartidningen når honom på telefon.

Robert Lindéns syn på såväl de egna förslagen som detta är dock oklart.

Läkartidningen har inte lyckats nå regionstyrelsens nya ordförande trots upprepade försök.