Tidigare i veckan kom Socialstyrelsen med uppdaterade rekommendationer om riskbruk av alkohol. Gemene man kunde reagera på att det för män nu räcker med fyra små starköl vid ett tillfälle i månaden, för att det skulle kunna ses som riskbruk.

Men det väckte också frågor bland läkare och annan vårdpersonal. Exempelvis påtalade Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, för nyhetsbyrån TT att det behövs mer resurser för att klara många fler patienter i riskzonen.

Thomas Lindén Foto: Socialstyrelsen

Thomas Lindén, läkare och avdelningschef på Socialstyrelsen, har själv noterat frågor från läkarkollegor om vad de nya rekommendationerna i praktiken kommer att betyda. Men han menar att det inte är meningen att sjukvården ska ge en massa ytterligare vård nu.

– Rekommendationerna innebär inte att man ska börja kalla personer som man inte hade tänkt att träffa av andra skäl. Utan när man ändå träffar personer som är i behov av råd för sin hälsa, då har man Socialstyrelsens rekommendationer att stödja sig mot, säger han till Läkartidningen.

Ett typexempel är en patient med diabetes som sjukvården träffar och ger råd om livsstil, exempelvis dryckesvanor. Och i stället för att gå efter de äldre rekommendationerna med högre gränser för riskbruk, kan läkare och annan vårdpersonal nu gå efter de nya lägre gränserna.

– Det är ju inte så att alla som dricker över den här nivån ska uppsökas eller ska ha vård. Det här är ett stöd för professionen; när ska man erbjuda hjälp. Enkla råd är det som oftast räcker, säger han och fortsätter:

– Varken Socialstyrelsen eller läkare vill bestämma över människor och bestämma hur de ska leva sina liv. Däremot vill man att individerna ska kunna fatta de besluten utifrån kunskap.

Thomas Lindén poängterar att rekommendationerna i stort inte är nya, utan att gränserna har justerats. De är en del i ett samlat och uppdaterat stöd till sjukvården som kommer att publiceras nästa år, där det resoneras ytterligare över vilka patienter de är lämpliga för.

– Men i och med att ny forskning har gjort att flera andra länder har ändrat sina alkoholrekommendationer, valde vi att bryta ut och publicera det här redan nu, säger Thomas Lindén.

Han påpekar att vissa länder lägger sig högre än Sverige i rekommendationerna, medan andra lägger sig lägre. Norge tycker att man helst ska avstå alkohol helt.

– Vi tycker inte att data stödjer det. När det gäller lägre nivå än våra rekommendationer, är vetenskapen inte konklusiv – det finns för stora osäkerheter där för att man kunskapsbaserat ska kunna rekommendera vården att ge råd.

Läs även:
Socialstyrelsen skärper alkoholråd – fyra öl vid ett tillfälle är riskbruk