De nya rekommendationerna från Socialstyrelsen är att hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd till dem som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar en liten starköl eller ett litet glas vin.

Dricker man så mycket klassas det som riskbruk.

För kvinnor innebär det ingen förändring jämfört med de förra rekommendationerna. Men för män innebär det en minskning med fem standardglas per vecka och ett standardglas per tillfälle.

Anledningen till att rekommendationerna nu skärps för männen är att forskning på området visar att de löper större risk än man tidigare trott att drabbas av alkoholrelaterade skador, enligt Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den har varit tidigare, säger han.

Varför gränserna för riskbruk av alkohol var högre för män än för kvinnor i de förra rekommendationerna berodde enligt Thomas Lindén på att kvinnor får en högre alkoholkoncentration i blodet än män vid samma konsumtion.

– Men det vi nu har tagit in är alltså att män har en större hälsorisk vid samma konsumtion. De drabbas också i större utsträckning av olycksfall i samband med alkoholkonsumtion, säger han.

Några särskilda alkoholrekommendationer för ammande kvinnor, som har varit ett omtvistat ämne genom åren, finns inte. Gruppen är inte med i de nya rekommendationerna.

Livsmedelsverket kommer att uppdatera de svenska kostråden utifrån de nya nordiska näringsrekommendationerna från 2023. I dessa finns gruppen ammande kvinnor med.

Enligt Thomas Lindén finns dock hittills ingen forskning som tyder på risker för barnet att få i sig alkohol från bröstmjölken hos en kvinna som dricker alkohol på den här nivån.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) bör man avstå från alkohol helt och hållet, eftersom det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion.

Varför skiljer sig Socialstyrelsens rekommendationer från NNR:s?

– Man kan inte sätta en gräns när det är ofarligt att dricka alkohol, men på en lägre konsumtion så går studierna för mycket isär för att vi ska kunna lämna en sådan rekommendation, säger Thomas Lindén.

Rekommendationerna är en del av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor och ska alltså fungera som vägledning inom hälso- och sjukvården. Men privatpersoner bör beakta sin samlade risk av olika faktorer, där alkohol är en del, enligt Thomas Lindén.

– Privatpersoner bör ta in all information som finns, ju mer alkohol man dricker desto större är hälsoriskerna, säger han.

Och fortsätter:

– Men vi vänder oss till hälso- och sjukvården så att de vägleds i vilken nivå av alkoholkonsumtion det är rimligt att erbjuda stöd på, till exempel med stödsamtal eller annat.

Socialstyrelsens rekommendationer

  • Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer som har ett riskbruk av alkohol.
  • Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande: 10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Gränserna är samma för både män och kvinnor.
  • Det finns dock tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation.
  • Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit.
  • Socialstyrelsen klassade tidigare konsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor som riskbruk.

Källa: Socialstyrelsen