Hyrpersonal på vardagar och kvällar har stoppats i Region Halland sedan måndagen den 18 september. Det har lett till att 26 vårdplatser inte kan nyttjas, berättar sjukhuschefen Carolina Samuelsson för Läkartidningen. Beslutet att stoppa hyrpersonal på sjukhusen i Kungsbacka, Halmstad och Varberg, som verkställdes förra måndagen, fattades av Region Hallands sjukhuspolitiker i början av sommaren. SVT har rapporterat att åtgärden är en besparing då inhyrning av vårdpersonal ökat kraftigt efter pandemin. Den ansvarige politiken Christian Lidén (C) har tidigare sagt till SVT att hyrpersonal stoppas för att vården långsiktigt »ska komma i en bättre situation«.

Enligt Carolina Samuelsson har minskningen av vårdplatser varit kännbar.

– Det har varit tajt, men det har gått bra.

Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus. Foto: Ciprian Gorga/Region Halland

Hon fortsätter:

– I nuläget kan vi inte beta av de uppdämda operationsköerna som i stället blir längre.

Snart kommer i alla fall sjukhuset i Varberg ha något bättre kapacitet, berättar Carolina Samuelsson.

– Vecka 41 kommer vi att kunna öppna några fler vårdplatser, tack vare framgångsrik rekrytering av sjuksköterskor som håller på att skolas in.

Enligt Carolina Samuelsson väntas antalet vårdplatser inte minska mer än i dagsläget.

– Nu är fokus på att öka kapaciteten och använda den som finns på bästa sättet för patienterna, säger hon.

Arbetet för att säkra hälso- och sjukvården i Halland har samtliga partier enats om genom ett övergripande inriktningsbeslut för sjukhusstrukturen i Halland. På onsdagen publicerade regionen en ny webbplats där arbetet går att följa.

Även inom primärvården genomförs åtgärder för att spara in pengar – och i detta fall ska vårdcentralerna bli mindre beroende av hyrläkare. Från och med den 1 februari nästa år slutar alla 24 regionägda vårdcentraler i Vårdcentralen Halland att ta in hyrläkare från bemanningsföretag. Detta enligt ett pressmeddelande från Region Halland.

– Vi ser också att bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. En ökande trend av hyrpersonal motverkar detta. Dessutom är hyrläkare en för dyr lösning, säger Anna Rundberg, områdeschef för Vårdcentralen Halland i pressmeddelandet.