Så ska Sunderby sjukhus byggas om enligt utvecklingsplanen. Foto: Region Norrbotten

25-åriga Sunderby sjukhus behöver anpassas för dagens och framtidens sjukvård. Lokalerna är för trånga och funkar dåligt i dag. Därför vill de styrande regionpolitikerna bygga nytt, bygga om och modernisera sjukhuset för en prislapp som grovt uppskattat beräknas hamna på 740 miljoner kronor.

Sedan sjukhuset byggdes har vårduppdraget ändrats. Samtidigt har det kommit skarpare krav på patientsäkerhet, vårdhygien och arbetsmiljö.

Anders Öberg (S), regionstyrelsens ordförande i Norrbotten. Foto: Region Norrbotten.

– Norrbotten kommer att växa på grund av den gröna omställningen och vi norrbottningar kommer att bli fler. Därför måste vi se till att vårt största sjukhus matchar framtidens vårdbehov, säger Anders Öberg (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Några av utrymmena som ska byggas om eller få helt nya lokaler är BB, förlossningen, neonatalvården, onkologin, infektionsavdelningen och laboratoriemedicin.

På den gamla psykiatribyggnaden planeras exempelvis en påbyggnad på två våningar för att kunna rymma onkologisk centrum, anpassade lokaler för njurmedicin och dialys samt hjärtsjukvård.

– Sunderby sjukhus är ett komplext bygge. Nu tittar vi på vad som behövs just nu och vilka behov som kommer finnas under de närmsta tio åren, säger Anders Blomqvist, chef för Division regionstöd, i pressmeddelandet.

Målet är att förbättra patientsäkerhet och skapa en bättre arbetsmiljö. Redan när sjukhuset byggdes för 25 år sedan fick det kritik för att vara alltför trångbott, och sedan dess har bland annat Arbetsmiljöverket påpekat brister med dagens lokaler.

De senaste åren har larmen om vårdplatsbrist på sjukhuset varit stora. Problem som främst beror på personalbrist. Den planerade ombyggnaden för sjukhuset handlar dock främst om att skapa mer och bättre utrymme för mottagningsverksamhet – framför allt dagvård, och inte fler vårdplatser, berättar Anders Öberg för SVT Norrbotten.

Det råder också stor personalbrist på sjukhuset som bland annat nyligen tvingades stänga en kirurgavdelning eftersom det saknas sjuksköterskor. Men regionråden ser ingen motsättning i att lägga pengar på att modernisera sjukhuset.

– Det här är en del i att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Camilla Friberg (S) till Norrländska Socialdemokraten.

Den nya utvecklingsplanen för sjukhuset ska klubbas igenom på regionstyrelsens nästa möte den 13 september.

– Den här satsningen kommer att fördelas över flera år. Än vet vi inte när vi kan sätta spaden i marken utan det får vi återkomma om senare, säger Anders Öberg i pressmeddelandet.

Så ska Sunderby sjukhus förändras

Den 85 sidor långa utvecklingsplanen innehåller många förslag på åtgärder. De tre viktigaste är enligt Region Norrbotten:

 • Påbyggnad och ombyggnad vid gamla psykiatrihuset. Där ska alla onkologiska verksamheter samlas i ett nytt centrum. Även njurmedicin och dialys, logopeder, kuratorer samt den reumatologiska dagvården ska finnas där.
 • Flygel E ska förlängas. Det omfattar obstetrik, förlossning, BB, neonatalvård, barnmedicin, öron-/näsa-/halsvård samt dagkirurgi och uppvakningsenhet.
 • Laboratoriemedicin ska byggas om. Där ryms transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi.

Regionens prioriteringslista för Sunderby sjukhus

Prio  1

Ombyggnad/nybyggnad av:

 • Infektionsavdelning 35 – isolersalar.
 • Postoperation – enkelrum.
 • Bårhus – bårkylar.
 • OTA/AVP/Osteoporos.
 • Mammografi/klinisk fysiologi.
 • Barnpsykiatri avdelning 45/provisorium kuratorer.
 • AN/OP/IVA administration.
 • Om-/påbyggnad by 105: Onkologiskt centrum, njurmedicin/dialys, reuma-dagvård, kuratorer och logopeder.
 • Läkemedelstillverkningen.
 • Hjärtsjukvård.

Prio 2

Ombyggnad/nybyggnad av:

 • Läge E: Förlossning, BB avd. 55, neonatal, ÖNH och DKE/UVA.
 • Vårdavdelningar by 102-104.
 • Operationsavdelningen.
 • Mottagningslokaler.
 • Huvudentré/väntyta/restaurang.
 • Personalgym och utökning av IT/MT.
 • Administrativt hus.
 • Labratoriemedicin.
 • Neurocentrum.