Läkartidningen har tidigare skrivit om Sahlgrenska universitetssjukhusets ST-utbildning i innovation och teknik, som av sjukhusledningen beskrivits som en strategisk satsning. Det var den tidigare sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg Larkö som initierade den. I år breddas utbildningen till fler grupper.

Nyligen öppnades möjligheten upp för teknikintresserade specialistläkare. Utbildningen kommer starta varje år, och pågår under ett och ett halvt år på motsvarande 20 procent av en heltidstjänst. Målet är enligt Sahlgrenska att ge deltagarna »praktiskt användbara kunskaper om innovationsarbete och teknik samt verktyg att kunna utveckla och leda egna innovationsprojekt på sjukhuset«. Ett annat syfte är att bygga upp bra kontaktnät både på och utanför sjukhuset. Sista terminen gör läkarna ett innovationsprojekt i klinisk miljö.

Dessutom har en liknande utbildning, som pågår ett år på halvfart och drivs som ett pilotprojekt till en början, precis satt igång. Den riktar sig till andra anställda med legitimationsyrken. Ett krav för att få delta är att man ska ha varit anställd minst två år på sjukhuset.

– Man kan inte bedriva innovation själv som läkare utan hela sjukhuset behöver vara med i arbetet, säger Helena Andreasson, specialistläkare och innovationsledare på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen, till Dagens Medicin.

Helena Andreasson tillhörde själv första kullen ST-läkare som gick utbildningsspåret. Hon är kursledare på den nya utbildningen som startade i början av september.

Läs också:
Satsning på innovation och teknik för ST-läkare på Sahlgrenska
Första kullen läkare utbildas inom innovation och teknik
Satsningen på innovation och teknik på SU fortsätter