Region Stockholm uppger i ett pressmeddelande att tre fall av mässling konstaterats under de senaste veckorna, varav samtliga fall har koppling till utlandsresor. De drabbade har antingen varit ovaccinerade eller haft ett osäkert skydd mot mässling.

Sjukvården har inlett smittspårning för att kontakta och erbjuda förebyggande behandling till dem som kan ha utsatts för smitta. Två av fallen kopplas till Finlandsfärja, men den exakta kopplingen är oklar. Det tredje fallet misstänks ha smittats i Asien eller Östeuropa.

»De smittade personerna är i olika åldrar och alla är på bättringsvägen«, meddelar smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i ett mejl till Läkartidningen.

Inga nya misstänkta fall har ännu upptäckts.

Mässling ökar globalt, men skyddet är gott i Sverige. Vaccination mot mässling erbjuds på barnavårdscentraler och vissa åldersgrupper rekommenderas att se över sitt skydd.