Socialstyrelsen har i dag, onsdag, presenterat sin årliga statistik över väntetider på akutmottagningar, där det framgår att den totala vistelsetiden för patienter har ökat de senaste två åren. Trots att antalet besök varit något lägre än före pandemin varade hälften av besöken under 2022 längre än 4 timmar och 17 minuter. Även väntetiden till första läkarbedömning har ökat sedan 2021, där medianväntetiden förra året var 1 timme och 3 minuter för alla patienter. 

Statistiken visar dessutom att kvinnor har längre vistelsetider än män, oavsett ålder. Under 2022 fick hälften av alla kvinnor över 80 år vänta längre än 5 timmar och 1 minut på akuten. Bland män i samma åldersgrupp varade hälften av besöken längre än 4 timmar och 49 minuter. Även för patienter mellan 19 och 79 år har vistelsetiderna ökat de senaste åren, med 35 minuters längre väntan för både kvinnor och män. 

Regionalt sett är väntetiderna på akutmottagningarna längst i Region Stockholm, Region Uppsala och Region Skåne, där mer än hälften av besöken varade längre än fem timmar. Kortast vistelsetid hade Kalmar län, med knappt 3 timmar och 10 minuter i median. Även tillgången på vårdplatser kan spela in och förklara de regionala skillnaderna, enligt Socialstyrelsens rapport. 

– Vi kan konstatera att vänte- och vistelsetider blir längre, trots att antalet besök fortfarande ligger under de nivåer som rådde innan pandemin. Det antyder att det är andra faktorer som ligger bakom de förlängda tiderna, exempelvis hur det akuta omhändertagandet är organiserat eller hur vårdplatstillgången ser ut, säger Bruno Ziegler, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.