När hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträdde under onsdagen beslutade nämnden att häva avtalet, vilket framgår av ett pressmeddelande.

VGR beslutade att säga upp avtalet efter en granskning av journaler gällande multimodal rehabilitering (MMR). Metoden är utvecklad för behandling av patienter med långvarig, ospecifik smärta och där rehabiliteringsbehoven är förhållandevis stora och komplexa.

Regionen har granskat totalt 163 journaler mellan 2016 och 2020 – och upptäckt allvarliga brister.

– Vi började granska (vårdcentralens namn borttaget) utifrån tveksamheter om det fanns tillräcklig och rätt bemanning på vårdcentralen. Ganska snabbt började vi få signaler om dubbelfakturering vid vaccineringen för covid-19. Det blev en utredning och där gjordes en polisanmälan där kliniken fick betala böter, berättar Marie Gustafsson.

Därefter upptäcktes alltså fler brister.

Enligt regionens journalgranskningar har de 85 miljoner kronorna inte gått till det de varit avsedda för: MMR-vård.

Vet ni var pengarna har gått till?

– Det vet jag inte, svarar Marie Gustafsson och fortsätter:

– Det får polisutredningen utvisa.

Förutom att säga upp avtalet med vårdcentralen har regionen polisanmält vårdgivaren för grovt bedrägeri och kräver nu tillbaka mångmiljonbeloppet.

Har ni varit med om något liknande förut?

– Nej. Och regionen följer ju upp många leverantörer. De absolut flesta gör ett fantastiskt jobb. Några har vi behövt följa mer och djupare men vi har aldrig upptäckt något av den här digniteten, säger Marie Gustafsson.

När Läkartidningen söker verksamhetschefen för vårdcentralen svarar hen på följande sätt:

»Vi fick det här beskedet idag muntligen Kl 11.30 och skriftligen 13.33 helt utan förvarning. Som Du förstår behöver vi nu tid att granska skälen till VGR:s agerande. Vi återkommer när vi vet mer«.