Daniel Wilhelms, överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping samt docent i akutsjukvård vid Linköpings universitet. Fotograf: Jeppe Gustafsson/Bildbyrån

Stort grattis, Daniel! Vad betyder det för dig att ha fått det här priset?

— Tack så mycket! Jag känner framförallt att priset är ett erkännande av det långsiktiga arbetet med att bygga upp akutsjukvårdsforskningen i Sverige. Det är också roligt att veta att vårt arbete är viktigt och gör skillnad.

Hur kommer du att använda forskningsanslaget?

– Det öppnar upp för möjligheterna att vi kan anta ytterligare en doktorand inom akutsjukvård som kan arbeta med att utveckla nya metoder för att förbättra precisionen i att identifiera vilka patienter som behöver snabb hjälp.

Vad hoppas du att priset kommer att leda till?

– Jag tänker på en övergripande nivå att vi ytterligare kan förstärka vår roll som en ledande verksamhet inom akutsjukvårdsforskningen.

Berätta lite om din forskning inom akutsjukvården.

– Vi fokuserar mycket på riskbedömningar och att kunna förutse vilka patienter som löper hög risk för försämring eller död. Genom att använda stora mängder data och avancerade analyser vill vi hitta mönster som gör att vi kan identifiera dessa patienter tidigare och därmed agera snabbare. På sikt handlar det om att undersöka flera aspekter som påverkar utfallet för patienterna.

Vad är ditt främsta forskningsfokus?

– Att försöka urskilja vilka patienter som verkligen har akuta tillstånd som kräver omedelbar vård, kontra de som kanske kan vänta lite längre eller till och med få hjälp i någon annan del av vården. Genom förbättrad urskiljning kan vi använda våra resurser mer effektivt där behovet är som störst.

Hur tror du att priset kommer att påverka utvecklingen av klinisk forskning i Region Östergötland?

– Jag tycker att det är en väldigt tydlig signal om att regionen är villig att satsa på klinisk forskning och även återväxt av kliniska forskare. Jag hoppas också att det kan inspirera andra regioner att följa exemplet.

OM REGION ÖSTERGÖTLANDS FORSKNINGSPRIS TILL YNGRE FORSKARE

Forskningspriset till yngre forskare inrättades i våras och Daniel Wilhelms, överläkare och docent i akutsjukvård, är den första pristagaren. Priset består av ett forskningsanslag på en miljon kronor per år under tre år, plus ett personligt pris på 100 000 kronor. Daniel Wilhelms tilldelas priset med motiveringen att »han på kort tid etablerat sig som en framgångsrik forskningsledare med nydanande forskning i gränssnittet mellan sjukvård, grundforskning och teknik samtidigt som han tagit en aktiv ledarroll i akademiseringen av akutsjukvården och dess integrering i regionens universitetssjukvård. Daniel Wilhelms forskning har potentiellt stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige.«