Sedan månadsskiftet har anställda i kommuner och regioner rätt till elva timmars sammanhängande vila per dygn, för att de svenska kollektivavtalen ska gå i linje med EU:s arbetstidsdirektiv. Den stärkta rätten till återhämtning omöjliggör dygnspass, vilket tidigare har varit vanligt inom många verksamheter. Med tanke på att det redan i dagsläget råder svårigheter att bemanna inom vården har många efterlyst undantag från de nya reglerna.

I våras dämpades oron inom läkarkåren något, då Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, efter långdragna förhandlingar presenterade en överenskommelse som möjliggör dispens i undantagsfall.

Det fanns bara en hake – överenskommelsen om dispens krävde ett godkännande från EU-kommissionen. Efter flera månaders väntan kom svaret sent under måndagskvällen. I brevet tackar Mikaela Kumlin Granit, chef för den svenska EU-representationen, för de kompletterande upplysningarna och skriver att ärendet nu har avslutats. Lars Rocksén, förste vice ordförande i Läkarförbundet, är nöjd över beskedet.

– Det betyder att EU-kommissionen har accepterat de lösningar kring dispens som vi har förhandlat fram. Vi är jätteglada för det, säger han.

Trots den långa väntan var han aldrig riktigt orolig över att upplägget inte skulle godtas av EU.

– Vi var ganska trygga i att vi har arbetat igenom det här på ett bra sätt och förankrat det hos båda parter. Men det skulle vara väldigt jobbigt att börja om från början om vi hade fått ett annat besked.

I värsta fall hade EU-kommissionen kunnat tvinga fram ny, hårdare lagstiftning i Sverige, menar Lars Rocksén.

– Och lagstiftningen hade kunnat skära ganska hårt. Det hade kanske inte blivit bra för vare sig oss eller arbetsgivarna.

Men det är inte läge att luta sig tillbaka bara för att det nu är fastslaget att dispens kan ges, eftersom dispens bara kan komma på frågan när »inga andra rimliga åtgärder står till buds« – och bara ett år i taget.

– Arbetsgivaren måste kunna visa att man har prövat alla möjliga lösningar, inklusive nyrekrytering och inhyrning av personal, innan man kan ansöka om dispens. Så nu har arbetsgivarna fått i hemläxa att lösa bemanningen, säger Lars Rocksén.

Medan exempelvis sjuksköterskor, barnmorskor och ambulanspersonal redan har fått justera sina scheman dröjer det för läkare till den 1 februari nästa år innan det skärpta regelverket börjar gälla.

Läs också:
Nya reglerna för dygnsvila kan sinka öppningen av Lyckseles förlossning
Nya reglerna för dygnsvila slår mot Västerbottens primärvårdsjour
Läkarförbundet ingår i ny nämnd som ska lösa tvister om dygnsvila
Vissa läkare undantas från reglerna om dygnsvila – men orosmoln är kvar