I våras gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården. Det är något som ska redovisas den sista maj nästa år.

Men i väntan på att en långsiktig lösning ska komma på plats, ska befintliga digitala system för elektronisk informationsöverföring från regionerna till Försäkringskassan underhållas och utvecklas. För Försäkringskassans del ska också fler system utvecklas, enligt överenskommelsen mellan SKR och regeringen.

Totalt avsätter regeringen 48 miljoner kronor under 3 år för underhåll och utveckling. Det kan jämföras med 32 miljoner, som regeringen föreslog som övergångslösning i vårändringsbudgeten.

– Att fortsätta utveckla en gemensam digital överföring av intyg ökar säkerheten, minskar den administrativa bördan, underlättar vårdpersonalens arbete och gör det enklare för invånarna i sina kontakter med vården och Försäkringskassan, säger SKR:s sjukvårdsdelegations ordförande Rachel De Basso (S) apropå framtiden för sjukintygshanteringen, i ett pressmeddelande.

Läs även:
Regeringen vill säkra flöde av digitala läkarintyg till Försäkringskassan