Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnade i en motion inför fullmäktige för att Läkarförbundet riskerar att bli utmanövrerat om man inte på allvar ger sig in i matchen om »årets stora snackis« AI.

– AI kommer att komma, vare sig vi vill det eller inte – och vare sig vi är med på noterna eller inte. Är vi inte med nu från början kommer vi stå där när en glad regionpolitiker har köpt in det, sa Fredrik Jöneby från talarstolen under fullmäktigemötets andra dag.

Förbundsstyrelsen ville dock nöja sig med att se motionen som besvarad eftersom man redan arbetar med digitalisering.

– Vi har intensifierat vårt arbete under 2023, sa styrelsens Marina Tuutma.

Men flera talare vände sig emot att förbundsstyrelsen blandat in digitalisering i sitt svar.

– Digitalisering och AI är helt olika saker. Det handlar inte om digitala hjälpmedel utan om vem som kommer att göra vårt jobb. Vi läkare ska sitta i förarsätet – och det är vi som måste definiera vilka uppgifter som AI ska göra åt oss och på vilket sätt, sa Ylva Kastrup från Västra Götalands läkarförening och rev ner applåder.

Diskussioner uppstod också om huruvida yrkandet var tillräckligt tydligt, varpå Fredrik Jöneby förklarade att formuleringen var medvetet vag.

– Vi valde med flit denna lite luddiga formulering, eftersom det är en fråga som kommer att förändras, och vi ville inte låsa fast förbundsstyrelsen vid att jobba på ett visst sätt. Vi vet inte hur AI kommer att komma, bara att det kommer.

Detta verkade övertyga delegaterna som gav bifall till motionen.

Läs också: 
Sylf vill att AI prioriteras: »Kan förändra läkarrollen radikalt«