Det är män över 50 år som under vecka 46 erbjuds ett gratis PSA-test i en av Pressbyråns butiker i Stockholm. Provtagningen är ett samarbete mellan Unilabs, Capio och Pressbyrån.

Av ett pressmeddelande framgår att de män som visar sig ha ett förhöjt PSA-värde får en remiss direkt till Capio urokirurgiskt centrum, för fortsatt utredning.

Enligt Thomas Lindahl, medicinsk chef på Unilabs Sverige, är initiativet viktigt – inte bara för att öka kunskapen om prostatacancer utan också för att prova nya sätt att nå personer som kan ha nytta av att testa sig.

– För att fler ska testa sig i tid behöver vi sänka trösklarna och öka tillgängligheten till provtagning. Ett sätt att göra det är att se till att man kan testa sig i sin vardagsmiljö, säger han i ett pressmeddelande.

Ola Bratt Foto: Emelie Ljunggren

Ola Bratt, ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning, samt professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, sågar dock det hela.

– Detta är inget bra initiativ. Kampanjen lockar män att ta PSA-prov utan att de först får den information som Socialstyrelsen föreskriver. Att ensidigt lyfta fram fördelarna utan att informera om nackdelarna är inte förenligt med Hälso- och sjukvårdslagen, säger han till Läkartidningen.

Enligt Ola Bratt riskerar tilltaget även att få negativa konsekvenser för sjukvården eftersom ökad testning leder till utredning av alla dem med ett högt PSA-värde.

När Läkartidningen pratar med Samuel Danofsky, kommunikationsansvarig på Unilabs, framhåller han att män i målgruppen kommer att få den information som Socialstyrelsen föreskriver.

–Det är en urolog på plats och en undersköterska som tar själva provet. Broschyren från Socialstyrelsen finns på plats och den innehåller samma information som på 1177. Om man vill gå vidare och ta provet får man först bekräfta att man tagit del av den informationen, säger han.

Ola Bratt ser dock fortfarande problem med upplägget.

–Det är inget lätt beslut om man ska ta ett PSA-prov eller inte. Det finns betydande fördelar, möjligen, och det finns också betydande nackdelar. Det är viktigt att man funderar på den här informationen. Jag har svårt att tänka mig att Pressbyrån är en lämplig miljö att ta till sig den här informationen.

Som Läkartidningen berättat rullar allt fler regioner ut projekt för organiserad prostatacancertestning, OPT, där män i vissa åldersgrupper får information om fördelar och nackdelar med att testa sig för prostatacancer och därefter erbjuds att ta ett PSA-prov, följt av magnetkamerariktade biopsier hos dem med förhöjt PSA. Syftet är att styra upp den tidigare spretiga PSA-testningen och i slutänden att vässa jakten på prostatacancer och upptäcka sjukdomen i ett tidigare skede.

Innan året är till ända ska 17 regioner vara i gång, om allt går enligt plan.