Forskning har tidigare visat att man bör vänta med att klippa navelsträngen hos nyfödda barn eftersom det extra blod som barnet då hinner få bland annat ger bättre blodvärde.

Förra året enades Neonatalföreningen, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet om riktlinjer för när svensk vårdpersonal bör klippa navelsträngen.

Enligt de svenska rekommendationerna bör man som längst vänta tills placentan har fötts fram när det gäller fullgångna, välmående barn. Hos barn födda före graviditetsvecka 35 rekommenderas avnavling »tidigast en minut« efter födseln.

Att sen avnavling är rätt väg att gå även när det handlar om för tidigt födda barn får nu stöd av två metaanalyser i Lancet.

I den ena – som omfattar närmare 3 300 barn i 21 randomiserade studier – minskade risken för död före utskrivning vid avnavling efter tidigast 30 sekunder, jämfört med direkt avnavling.

Totalt dog 6 procent av barnen i gruppen med sen avnavling, jämfört med 8 procent som avnavlats direkt efter födseln.

Resultaten av den andra metaanalysen – som omfattar drygt 6 000 barn i 47 randomiserade studier – talar för att det kan vara av allra störst värde att vänta längre än två minuter. Här minskade dödligheten med två tredjedelar, jämfört med om man avnavlade direkt.

– Resultaten pekar mot att för tidigt födda barn har ökade chanser att överleva om man väntar längre med att avnavla, säger Ola Andersson, neonatolog på Skånes universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds universitet, som ingår i det stora nätverk av forskare som bidragit med data till metaanalyserna.

Han konstaterar samtidigt att för tidigt födda barn ofta har omogna lungor och behöver tidig hjälp för att andas. Det faktum att de har tunn hud gör också att de har lätt för att bli kalla.

– Här pågår det redan utvecklingsarbeten på flera sjukhus i landet för att utforma omhändertagande av nyfödda i, eller nära mammans säng, vilket gör det möjligt att behålla navelsträngen orörd en stund.

De nya studierna ger en uppmuntran till de sjukhus som redan kommit i gång med det arbetet, och hjälper andra sjukhus att samlas för att komma i gång, enligt Ola Andersson.

I Sverige säger nu gällande rekommendationer som sagt att barn födda före graviditetsvecka 35 bör avnavlas efter tidigast en minut. Samtidigt talar en av de nu aktuella metaanalyserna alltså för att det kan vara av allra störst värde att vänta i minst två minuter.

Här påpekar Ola Andersson att det bara var i fem studier – med sammanlagt 579 barn – som navelsträngen klipptes först efter två minuter.

– Mina kollegor och jag kommer att diskutera resultaten med varandra och kollegor, men jag ser inte något behov att skyndsamt ändra våra riktlinjer från 2022, säger han.

Läs också:
Nya riktlinjer: Låt bli lotusfödsel