Landets regioner har i flera år försökt att få till ett nationellt bemanningsavtal. I slutänden handlar det om att minska kostnaderna och beroendet av hyrpersonal.

Det hela har dock varit något av en långbänk, eftersom flera bemanningsföretag riktat en rad invändningar mot den gemensamma upphandlingen och begärt att den görs om.

I en färsk dom slår kammarrätten i Göteborg fast att upphandlingen inte behöver göras om. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens tidigare domar och avslår bemanningsföretagens ansökningar.

Stefan Pettersson, projektledare för regionernas samordnade upphandling av hyrbemanningen, säger till Dagens Medicin att det känns skönt att ha kommit så här långt.

– Det innebär ju också en stor lättnad för regionerna. Nu får vi en bättre bemanningsbransch där det är tydligt vad som förväntas av företagen och vad de kan förvänta sig av oss, säger han till tidningen.

Enligt ett pressmeddelande från kammarrätten beräknas upphandlingen ha ett takvärde på 38 miljarder kronor.

Läs också:
Regionerna tar återigen upp arbetet med ett gemensamt bemanningsavtal