Flygvy över Smörlyckan. Illustration: Region Skåne

Skånes universitetssjukhus i Lund har gjort sitt. Den tekniska livslängden beskrivs som passerad i flera avseenden, exempelvis är VA-systemen underdimensionerade och varken byggnader eller infrastruktur lever upp till dagens krav. Sedan 2015 har frågan om ett nytt sjukhus utretts och flera olika platser har varit på tapeten. Att bygga nytt på samma plats som i dag har förkastats av patientsäkerhetsskäl, medan ett annat alternativ, idrottsplatsen Smörlyckan, har seglat upp som en favorit i diskussionerna. Nu har en enig beredning för strategisk fastighetsutveckling föreslagit denna plats för framtidens sjukhus.

– Det här är historiskt. Den fantastiska kraft som finns i Lund hålls i dag tillbaka av 1900-talets fysiska begränsningar. När planeringen för ett nytt sjukhus nu inleds kan universitetssjukvården på allvar påbörja resan mot nästa sekelskifte, säger Mattias Olsson (S), andre vice ordförande i beredningen, i ett pressmeddelande.

Smörlyckan var även det förslag som föll både Lunds universitet och Lunds kommun på läppen.

– Det är för vår del en glädjens dag. Sjukhus är komplicerade skapelser. Ett universitetssjukhus är ännu mera så. Det är många funktioner man vill ha på samma plats men man måste lägga ett pussel. Jag är väldigt glad att medicinska fakulteten nu kommer ligga så pass nära som det var praktiskt möjligt, säger Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, till SVT Nyheter Skåne.

Enligt Tony Carlin, verksamhetsområdeschef för fastighetsutveckling, kommer det att dröja 20–25 år innan det nya sjukhuset är helt klart, rapporterar SVT. Bygget tros kosta mellan 35 och 40 miljarder kronor.

Det slutgiltiga inriktningsbeslutet tas vid kommande möte i regionstyrelsen.

Läs också: 
Lokalföreningarnas intresse »ställs mot varandra« i Skåne