Som en av få regioner som fick ett maktskifte i borgerlig riktning efter valet har Östergötland valt att införa fler vårdval, vilket Läkartidningen har rapporterat. Sedan tidigare har det funnits fem vårdområden, men dessa har utökats med ytterligare två i år: öppenvårdsgynekologi samt samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden godkänt regelboken för vårdval gynekologi i öppenvård, vilket ger grönt ljus för nya etableringar.

– Vårdvalet möjliggör för småskalig vård, fler vårdgivare och ökad tillgänglighet. Vår förhoppning är att vårdvalet ska kunna locka hit gynekologer från andra delar av landet, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till det nya vårdvalet är bristen på specialister inom kvinnosjukvård i regionen.

Oppositionens Lena Micko (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har dock tidigare sagt till Sveriges Radio P4 Östergötland att fler vårdval är »helt fel väg att gå«.

– De vårdval som finns i dag har inneburit ökade kostnader, men inte bättre tillgänglighet. Vi har inte kortat köer genom vårdvalen.

Ytterligare vårdval kan införas i regionen de närmaste åren, har Sveriges Radio P4 Östergötland rapporterat.