Manifestationen, som äger rum 17.30 onsdag den 22 november vid sjukhusentrén i Lund, är ett initiativ från en grupp sjukvårdspersonal.

– Det är en löst sammansatt grupp av sjuksköterskor och läkare i Lund, som inte har koppling till några organisationer, utan som alla bara är väldigt berörda av det som händer i Gaza, berättar Maria Lengquist.

Fler kollegor i sjukvården har anslutit till initiativet, däribland narkosläkaren Maria Lengquist. I skrivande stund har 130 sjukvårdspersonal anmält sitt deltagande, enligt Facebookevenemanget.

Den senaste veckans attacker mot sjukvården i Gaza gör manifestationen högst aktuell, enligt Maria Lengquist.

– Det har varit väldigt anmärkningsvärda och fruktansvärda attacker mot patienter och sjukvårdspersonal. Förra veckan attackerades al-Shifa-sjukhuset i Gaza och nu senast det indonesiska sjukhuset i norra Gaza.

Därtill har Läkare utan gränser nyligen gått ut på Instagram med att organisationens konvoj attackerades i samband med en evakuering till södra Gaza samt att även en klinik utstått attacker.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har sjukvården i de palestinska områdena utsatts för 335 attacker sedan den 7 oktober.

Maria Lengquist beskriver händelserna som fruktansvärda.

– Det verkar som att sjukvården har blivit en måltavla i det här kriget, vilket står helt och hållet i strid med internationell humanitär rätt där sjukvård ska fredas.

Syftet med manifestationen är i första hand att uppmana till vapenvila.

– Vapenvila krävs för att få in läkemedel, utrustning och framförallt bränsle, för att kunna bedriva sjukvård. Man måste tillåta förnödenheter att komma in i Gaza, dels för det akuta lidandet, dels för att kunna hjälpa undernärda och behandla infektioner. Det har ju också kommit fruktansvärda vittnesmål om läkare som tvingats operera utan bedövning och patienter som avlider utan smärtlindring.

Maria Lengquist framhåller att manifestationen är en stillsam sådan. Ljus kommer att tändas, tal kommer att hållas och dödade kollegor ska hedras. Inga politiskt laddade symboler eller uttalanden är tillåtna under manifestationen.

– Vi deltar i arbetskläder eller neutrala kläder.

Har ni några förväntningar på att manifestationen ska få följdeffekter?

– Vi har även ett upprop kopplat till manifestationen, där vi fått över 300 namnunderskrifter. Där uppmanar vi statsministern att ställa sig bakom våra krav på vapenvila för att skydda civila och sjukvården. Sverige måste arbeta aktivt för en omedelbar humanitär vapenvila, säger Maria Lengquist.

Brevet kommer att skickas efter onsdagens manifestation.

Läs även: Läkare utan gränser om Gaza: Sjukvårdspersonal lämnar

Uppdatering: Under natten mot onsdagen kom Israel och Hamas överens om en fyra dagars tillfällig vapenvila. Överenskommelsen innebär att båda parter ska släppa personer ur gisslan. Pausen kommer att förlängas med en dag för var tionde gisslan som släpps, enligt Israels regering.