Som Läkartidningen tidigare har berättat har Sveriges läkarförbund student, SLF student, och Sveriges yngre läkares förening, Sylf, länge vittnat om att flera regioner mer eller mindre uttalat, låter underläkare utföra omvårdnadsuppgifter. Problemet beskrivs som växande i sjuksköterskebristens spår.

Ämnet vållade en av de längsta debatterna på årets fullmäktigemöte. En lång rad yngre läkare och läkarstudenter argumenterade för att Läkarförbundet måste agera för att sätta stopp för tjänster där underläkare ersätter sjuksköterskor.

– Att underläkare ska jobba som läkare tycker vi inte är en kontroversiell fråga, sa Louise Karlsson från Sylf.

Hon beskrev problemet som stort, både på storstads- och länsdelssjukhus.

– Man får inte rätt möjlighet till läkarhandledning, det är ingen merit för en AT-tjänst och lönen är ofta sämre än sjuksköterskekollegornas. Vi anser att Läkarförbundet behöver vara tydligare i sitt arbete för att se till att läkare arbetar som just läkare, tillade hon.

Natasha Olsson, SLF student, påpekade att läkarstudenterna befinner sig i en utsatt sits.

– För er som säger att det är upp till underläkarna att ta tjänsterna, vill jag säga att det här är de mest utsatta läkarna på arbetsmarknaden. Jag tycker ni som fackförbund är skyldiga att stötta dem.

Rickard Simo, från Slf student, inflikade:

– Jag anser att de här tjänsterna är ett framtida hot mot hela läkarkåren om vi inte har en handlingsplan för att få bort dem.

Läkarstudenterna och Sylf fick även stöd från Västra Götalands delegat Ylva Kastrup.

– Vi har en alarmerande utveckling där HR tydligt säger att det inte är en tillfällig utan en framtida lösning. Därför måste vi markera vad vi ska göra och varför vi inte ska göra sjuksköterskeuppgifter.

Men alla höll inte med.

Marina Tuutma från förbundsstyrelsen varnade för att ett beslut om att Läkarförbundet ska motverka tjänsterna kan få oönskade bieffekter som är svåra att förutsäga. Även Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, såg en risk att underläkare får ännu svårare att få in en fot på sjukhusen.

– Det är en olycklig utveckling med de här tjänsterna men på Karolinska hejdas just nu alla visstidsanställningar och underläkarvikariat. Så just nu är kanske den här typen av tjänster de enda som finns, sa hon och fortsatte:

– Vi vill att ni ska jobba med läkaruppgifter men när det inte finns vårdplatser, finns det inga läkaruppgifter för er att jobba med.

Till slut vann SLF student och Sylfs sida över förbundsstyrelsens. Ett högt jubel utbröt på Stockholm Waterfront när det stod klart att Läkarförbundet ska ta fram en handlingsplan som syftar till att motverka tjänster där läkare ersätter sjuksköterskor.