Läkarförbundet riskerar att tappa föräldralediga medlemmar och få svårt att rekrytera och behålla unga läkare om inte avgifterna sänks. Det anser Sylf och SLF Student som därför har motionerat om rabatterad avgift under föräldraledigheten och sänkt avgift för nyutexaminerade läkare.

– Vi ser att anslutningsgraden är absolut lägst bland de nyutexaminerade läkarna, och många uppger just att anledningen är att det är för dyrt, sa Robert Holmqvist, ordförande i Sylf, till Läkartidningen inför mötet.

Anslutningsgraden bland nyexaminerade är lägst och en viktig anledning är att de tycker det är för dyrt att vara medlem. Det visar förbundets egna undersökning från »Medlem 2030«. I projektet ingår att kartlägga var läkare finns, hur många av dem som är medlemmar och vilka frågor som de tycker är viktiga för Läkarförbundet att jobba med.

I dag finns visserligen en reduktion på den förbundsgemensamma delen av avgiften för nyutexaminerade: 100 procent första fyra månaderna, sen 50 procent i två år och 25 procent i ett år utöver det. Det innebär att en junior läkare betalar 190–296 kronor i månaden, beroende på var i landet de arbetar. Sylf vill ha en sänkning till 56–162 kronor. Det skulle innebära att Läkarförbundet får in drygt 10 miljoner kronor mindre per år.

– Det är den höga anslutningsgraden som gör att vi kan ställa beslutsfattare och arbetsgivare till svars. Det är en utmaning att engagera dem som är nya i sin karriär. Och de säger själva att den här kostnaden är barriären, sa Shabnam Zamani från SLF student på fullmäktigemötet.

Hon fortsatte:

– En progressiv ökning av medlemsavgiften är inte bara en vinst för de unga utan för oss alla. Det handlar inte om att förbundet inte har råd. Det är tvärtom. Vi har inte råd att inte göra detta. Så: Sänk medlemsavgiften, skruva upp anslutningsgraden och cementera framtiden för vårt fackförbund.

Även under föräldraledigheten väljer medlemmar att gå ur förbundet av ekonomiska skäl, enligt Sylf som även tidigare motionerat för en medlemsrabatt för föräldralediga läkare. I dag finns visserligen en rabatt vid tillfälligt nedsatt inkomst, men den som tar ut maximal föräldrapenning omfattas inte.

Förbundsstyrelsen yrkade först på avslag, men valde efter en del diskussioner att jämka sig med motionärerna. Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet skyndsamt ska utreda »hur ett rabattsystem för nyutexaminerade läkare skulle kunna se ut för att bättre kunna attrahera de med lägst inkomst«. Förbundet ska också utreda en rabatt för medlemmar som har tillfälligt nedsatt inkomst, som även omfattar dem som tar ut full föräldrapenning.

– Vi behöver vara ett attraktivt förbund för alla. Vi vet att vi är svaga i vissa grupper – som unga och privatanställda. Men vi behöver göra en risk- och konsekvensanalys för vad detta innebär för vår verksamhet. Kan vi inte utveckla vår verksamhet blir vi heller inget attraktivt förbund, sa Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.