Region Halland har tillsammans med åtta andra regioner tecknat ett avtal med Cambio om ett nytt vårdinformationssystem. Konkurrensverket uppskattar att hela upphandlingen är värd 4,3 miljarder kronor. För Hallands del handlar det om cirka 500 miljoner kronor.

Ett tilläggsavtal som tecknades i slutet av förra året strider dock mot lagen om offentlig upphandling, enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning. Står sig bedömningen kan regionen bli skyldig att betala 10 miljoner kronor, vilket är maxbeloppet i upphandlingsskadeavgift.

I slutänden kan även andra regioner som omfattas av avtalet komma att behöva betala.

Enligt Västerbottens-Kuriren kom tilläggsavtalet till när Cambio inte kunde leverera delar av systemet i tid. Västerbottens-Kurirens granskning har nu gjort att Konkurrensverket valt att sätta tilläggsavtalet och samtliga regioner som tecknat det under lupp.

Lagstiftningen tillåter visserligen små ändringar utan en ny upphandling, om det beror på oförutsägbara omständigheter. Men enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning är ändringarna i tilläggsavtalet för stora. Därmed har regionerna gjort en otillåten direktupphandling enligt myndigheten.

Måns Arnrup, Region Hallands IT- och digitaliseringsdirektör, håller inte med. Han anser att tilläggsavtalet var ett sätt att följa lagen.

– Konkurrensverket gör en annan bedömning än vi själva gjort. Jag är ganska trygg i det, vi gick igenom det noggrant när vi gjorde vår bedömning. Vi anser att vi har gjort en riktig bedömning och det är det vi kommer att anföra i svaret till Konkurrensverket, säger han till Hallandsposten.

Om bedömningen står sig efter att Region Halland och de övriga åtta regionerna inkommit med svar kan Konkurrensverket ansöka om upphandlingsskadeavgift. Därefter blir det upp till förvaltningsrätten att avgöra.