Efter långvariga arbetsmiljöproblem på akutmottagningen i Örebro valde akutmottagningen förra året att ansöka hos förvaltningsrätten om att få döma ut ett vite på en halv miljon kronor.  Men Arbetsmiljöverket får nobben – eftersom kraven som myndigheten ställt varit för oprecisa och otydliga, enligt en dom i förvaltningsrätten.

– För oss har det hela tiden varit viktigt att försöka möta kraven från Arbetsmiljöverket och se till att vi har en god arbetsmiljö för våra anställda på akutmottagningen. Men det har helt enkelt inte gått att förstå vilka åtgärder som krävts vare sig i själva föreläggandet eller i efterföljande kommunikation, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har i sitt beslut hänvisat till att det krävs en balans mellan resurser och krav i arbetet. Denna mer övergripande kravformulering har gjorts av hänsyn till arbetsgivaren, eftersom det är regionen själv som är bäst lämpad att hitta rätt åtgärder, menar myndigheten. Det resonemanget gick dock inte hem hos rätten. En tillsynsmyndighet får inte begränsa sitt ansvar till att konstatera att det finns brister för att sedan lämpa över på mottagaren att avgöra vilka åtgärder som krävs, skriver förvaltningsrätten i domen.

Arbetsmiljöverket har nu tre veckor på sig att överklaga domen till kammarrätten.

Läs också: 
Arbetsmiljöverket kräver vite efter det svåra läget på akuten i Örebro