Sverige har ett 50-tal huddonatorer årligen men det skulle behövas det dubbla för att svensk sjukvård ska ha en stabil försörjning.

– Det börjar se lite ljusare ut, men ibland måste vi köpa in från till exempel Holland, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt donationscentrum, Socialstyrelsen.

Donerad hud fungerar som ett temporärt, skyddande förband och en svårt brännskadad kan behöva så mycket hud att lagret töms vid landets enda hudbank på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det är inte hållbart i längden, säger Anna Aldehag.

Inför den årliga donationsveckan vill Socialstyrelsen uppmärksamma behovet, i hopp om att fler ska registrera sig som donator. Tillgången på annan donerad vävnad, som hornhinnor och hjärtklaffar för små barn, behöver också öka för att Sverige ska bli självförsörjande. Läget försvåras av att det inte finns en nationell överblick av tillgång och behov.

Donatorerna av hjärtan och andra organ fortsätter att öka, men det råder fortsatt brist även av organ.

Donationsregistret

Donationsregistret är ett viljeyttringsregister där man registrerar ja eller nej till att donera sina organ och vävnader efter sin död.

I dag har drygt 1,8 miljoner personer i Sverige anmält sitt ställningstagande i Socialstyrelsens donationsregister.

För att registrera sig kan man logga in på 1177.se, gå till Övriga tjänster, där finns länk till donationsregistret.

Källa: Socialstyrelsen