Undersökningar har visat att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning, i genomsnitt 4,2 dagar förra året, jämfört med 8,5 dagar år 2004, skrev Ångermanlands läkarförening i en motion inför Läkarförbundets fullmäktigemöte. Samtidigt har flera regioner under rådande ekonomiska svårigheter fattat beslut om skärpta restriktioner för utbildningar. »Vi ser med oro på utvecklingen (…) och önskar att Läkarförbundet intensifierar sitt arbete kring fortbildningsfrågan«, skrev föreningen och presenterade tre yrkanden. En av att-satserna väckte mer debatt än de övriga. Den handlade om att Läkarförbundet ska verka för att specialistföreningar engageras i utformningen av fortbildningsplaner. Där ville förbundsstyrelsen se avslag. Shadi Ghorbani förde förbundsstyrelsens talan och hänvisade bland annat till den regeringsutredning som nyligen utlovats för att se hur läkares fortbildning kan lagstadgas.

– Vi har aldrig kommit så långt som nu i fortbildningsfrågan. Vi vill gärna invänta resultaten från regeringsutredningen och veta vilken grund vi har att stå på, sa hon.

Hon fick dock mothugg.

– Jag tycker att det vore djupt olyckligt om vi inte åtminstone mildrar avslaget och ser motionen som besvarad, för det är självklart att förbundet måste verka för att specialitetsföreningarna engageras i vad vår fortbildning ska innehålla. För vem ska annars göra det? Om inte vi verkar för det här finns det en risk att SKR tar över och formulerar vad vi ska kunna. Det är inte så långsökt, sa Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening.

Hon fick medhåll från fullmäktige, inte bara för ett »besvarad« av den att-satsen – hela motionen fick bifall.