Staffan Bergström. Foto: Emelie Stenqvist

I oktober sa kammarrätten sitt: det var rätt att återkalla läkaren Staffan Bergströms yrkeslegitimation. Resonemanget i beslutet var kort. Rätten konstaterade att Staffan Bergströms argumentation inte gav dem någon anledning att göra en annan bedömning än vad den föregående rättsliga instansen – förvaltningsrätten – redan har gjort.

Nu har Staffan Bergström tagit fallet till den tredje och högsta instansen: Högsta förvaltningsdomstolen. Det är också något han hela tiden varit tydlig med att han vid behov skulle göra.

Och att kammarrättens tidigare beslut var så kort som det var, ser han som en positiv signal för att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Ett prövningstillstånd är nödvändigt för att Högsta förvaltningsdomstolen alls ska pröva ärendet.

– Vår och många juristers tolkning är att det är ganska vanligt att man, vid en väldigt viktig allmänrättslig fråga, skjuter det vidare upp i kedjan för att få ett prejudikat.

Fallet, som har blivit mycket uppmärksammat, handlar om att Staffan Bergström 2020 hjälpte en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv. Mannen intog själv läkemedel som Staffan Bergström tillhandahållit.

Staffan Bergström vände sig därefter själv till polisen som inledde en förundersökning, vilken dock lades ned. Därmed misstänktes han inte för brott.

Men Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjorde en granskning som ledde till att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSAN) beslutade att dra in Staffan Bergströms läkarlegitimation. Det beslutet överklagade Staffan Bergström till förvaltningsrätten, som i slutet av maj i år dock fastställde HSAN:s beslut. Han överklagade till kammarrätten som i oktober alltså meddelade att man gick på förvaltningsrättens linje. Och nu kan ärendet i stället bli prejudicerande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen innehåller i sak inget nytt, säger Staffan Bergström. Det är i grunden samma kritik mot förvaltningsrättens dom, men som Staffan Bergström alltså inte tycker att kammarrätten besvarat, vilket han tidigare har kommenterat i Läkartidningen.

– Den texten vi lämnade in till kammarrätten står sig väldigt väl. Vi noterade ju att kammarrätten inte argumenterade i någon enda sakfråga, säger han och fortsätter:

– Vi saknade sakliga juridiska invändningar från kammarrättens sida.

Staffan Bergström påpekar också att han är beredd att lyfta frågan i Europadomstolen.

Läs även:
Kammarrätten: Rätt att återkalla Staffan Bergströms legitimation
Staffan Bergströms överklagan mot dödshjälpsdomen har lämnats in
Domstol: Staffan Bergström får inte tillbaka sin läkarlegitimation
HSAN-beslut: Staffan Bergström blir av med sin läkarlegitimation
Staffan Bergström redo att ta strid för sin legitimation