I oktober rekommenderade NT-rådet regionerna att bara ge det förebyggande antikroppsläkemedlet Beyfortus (nirsevimab) mot RSV-infektion till de allra mest sårbara spädbarnen. Detta utifrån att denna grupp bör prioriteras.

Rådet bedömde dock att det vore angeläget att möjliggöra behandling även för de som inte tillhör de allra mest sårbara, men ändå har en hög risk – barn med risknivå 2. Hit hör till exempel de som är födda mellan graviditetsvecka 26 och 32.

NT-rådet har därför försökt förhandla fram ett avtalspris för barn i risknivå 2.

Enligt rådet har dock företaget meddelat att de enbart är intresserade av en rekommendation för en bredare population. Beyfortus kommer därför, enligt företaget, inte att finnas tillgängligt för användning i svensk sjukvård under säsongen 2023/2024.

Läkemedelsverket har tidigare gjort bedömningen att alla spädbarn kan ha nytta av profylaktiska läkemedel (Beyfortus och Synagis) som minskar risken för allvarlig sjukdom vid RSV-infektion, men att vissa barn behöver prioriteras utifrån riskgruppsnivå. Folkhälsomyndigheten har definierat fyra risknivåer, där nivå 1 utgör barn under 12 månaders ålder med mycket hög risk för allvarlig RSV-infektion, bland annat barn födda före vecka 26.