På fullmäktigemötet 2021 blev klimatet ett oväntat tillskott i Läkarförbundets femårsstrategi. Förutom tio övergripande mål om läkares villkor, forskning och utbildning samt sjukvårdspolitik beslutades med knapp marginal om ett elfte mål: att öka de internationella insatserna för att uppnå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning. Detta mål ville Västra Götalands läkarförening slopa vid årets fullmäktige.

– Klimatet är en otroligt viktig fråga, men Västra Götalands läkarförening anser inte att det är en fråga som förbundet ska driva. Vi är ett fackförbund för Sveriges läkare och vi tampas dagligen med sådant som otroligt låga underläkarlöner, vårdplatsbrist och dygns- och veckovila. Listan kan göras lång. Vi har så många organisationer som jobbar för miljön, men bara en enda som kämpar för läkare, sa Elin Ekdahl.

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag med motiveringen att ett förslag på ny strategi kommer att presenteras vid nästa års fullmäktigemöte.

– Man kan tycka vad man vill om det här specifika målet, och vi kan förstå varför man vill ta bort det, men vi har en tydlig riktlinje i hur vi jobbar och vi har beslutat om en strategi som gäller fram till 2025, sa Tina Crafoord från förbundsstyrelsen.

Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas ordförande, såg frågan ur en annan synvinkel. Hon oroade sig för hur ett slopat klimatmål skulle tas emot av omvärlden.

– Att aktivt ta bort det här målet skulle ha ett väldigt sorgligt signalvärde – att vi inte bryr oss om klimatet och dess påverkan på hälsan. Det skulle inte se ansvarstagande ut. Låt oss inte bli förbundet som man skriver om i tidningen för att vi aktivt tog bort arbete med klimat och miljö, sa hon.

Regina Göbel från Gotlands läkarförening hakade på.

– Jag ser också framför mig stora tidningsrubriker: »Läkarförbundet vill inte jobba med klimatfrågan«. Det vore ingen höjdare tyvärr, även om jag håller med i sak om att klimatet inte är en av våra kärnfrågor.

Andreas Vallebrant från Västra Götalands läkarförening ställde sig oförstående till den argumentationen.

– Jag har svårt att se varför det skulle ha ett dåligt signalvärde för ett läkarförbund att vilja arbeta mer för läkare. Tänk lite på det, uppmanade han.

Men trots att Västra Götalands läkarförening verkade ha stöd för sin motion inför omröstningen vände vinden efter debatten. Fullmäktige valde att avslå motionen.

Läs också:
Här är ämnena som engagerar läkarna på fullmäktigemötet