Avdelning 28 på Näl har haft plats för sex Bup-patienters heldygnsvård. Men på grund av läkarbristen måste avdelningen nu stänga. Patienter som behöver heldygnsvård kommer sedan den 5 februari i stället vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus.

»Det känns oerhört smärtsamt att vi måste stänga avdelningen, och jag förstår att detta kan väcka stor oro hos våra patienter och deras närstående. För att kunna bedriva en patientsäker vård måste vi ha specialistläkare och därför är jag tacksam för att vi kan erbjuda våra patienter heldygnsvård på andra sjukhus i regionen«, uttrycker Bups verksamhetschef Lars Ahgnell saken i ett pressmeddelande.

NU-sjukvården påpekar att man fortsätter göra akuta bedömningar dagtid.