Det var 2019 som regeringens särskilda utredare Kjell Asplund lade fram sina förslag i den så kallade KAM-utredningen, där KAM står för komplementär och alternativ medicin.

Enligt kapitel 5 i patientsäkerhetslagen, det som tidigare kallades kvacksalverilagen, är det i dag förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes.

Ett förslag i utredningen var att utöka förbudet till att omfatta all allvarlig sjukdom, somatisk som psykisk. Däremot skulle »symtomlindrande behandling«, vara tillåtet utanför den vanliga sjukvården, även vid allvarlig sjukdom. Det skulle till exempel kunna handla om akupunktur mot smärta, eller quigong mot oro hos någon som har cancer.

Ett annat förslag handlade om att skärpa den undre åldersgränsen på åtta år för alternativmedicinsk behandling. Enligt utredningen ska det vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, oavsett sjukdomens svårighetsgrad, utanför sjukvården. Också där ville dock utredaren tillåta symtomlindrande behandling, oavsett ålder.

Men fortfarande har alltså varken den nuvarande eller den förra regeringen lagt fram några skarpa förslag på området.

»Utredningens förslag bereds internt på regeringskansliet, mer än så kan jag inte kommentera processen«, uppger Albert Sundelius, departementssekreterare på Socialdepartementet i ett mejl till Läkartidningen.

I en granskning som TV4:s Kalla fakta gjort säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att »regeringen inte ser något akut behov av att ändra lagen«.

Kjell Asplund tycker fortfarande att utredningens förslag håller. »De tog itu med en rad problem när det gäller nuvarande, rätt mossiga lagstiftning och de blev en rimlig avvägning mellan patientsäkerhet och individers möjlighet till självbestämmande«, skriver han i ett mejl till Läkartidningen.

Han konstaterar samtidigt att remissvaren på utredningens förslag var spretiga, vilket han inte tycker var oväntat när det gäller ett så kontroversiellt område.

»Därför inte helt lätt för regeringskansliet att hantera. Vissa KAM-anhängare kom med synnerligen omfattande kritik«, skriver han i mejlet.

Enligt en enkät som TV4 gjort är en majoritet av riksdagspartierna – Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet för att förbjuda andra än vårdpersonal att behandla allvarlig sjukdom, somatisk som psykisk.

Socialdemokraterna tycker att förbudet bör stramas åt men är osäkra på hur.

I ett mejlsvar till Kalla fakta skriver Acko Ankarberg Johansson bland annat att »regeringen följer resultatet av tillsyner och att det inte kan uteslutas att lagen kan behöva ändras men att det kan kräva ytterligare utredningsarbete.«