Under nämndens möte på onsdagen togs det beslut som efter den föregående medierapporteringen var väntat: hälso- och sjukvården får ett generellt anställningsstopp. Beslutet gäller tillsvidare och innebär att tillsvidareanställningar, samt tidsbegränsade anställningar över sex månader ska vakansprövas centralt.

Det finns dock flera undantag. Dessa är klinisk verksam personal inom tandvården, sjuksköterskor inom slutenvården, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom anestesi/operation/Iva, samt biomedicinska analytiker och specialistläkare i primärvården.

Regina Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening, förstår att politikerna vill spara pengar men hon är lite tveksam till beslutet.

– Det finns definitivt fler verksamheter där det saknas specialister, säger hon apropå att just specialistläkarna i primärvården undantas.

– Det vore kontraproduktivt om man har en lämplig specialist eller ST-läkare, men tackar nej till en anställning, säger hon och påpekar att det då i alla fall skulle behövas vikarier.

Hon hoppas processen med undantag från anställningsstoppet, där verksamheterna får ansöka centralt, inte blir »radikala«.

– Min förhoppning är att ansökningar från de verksamheter som inte uttryckligen är undantagna, blir bedömda med förnuft. Och att man förstår att det man sparar i dag kanske kostar i morgon.

I ett pressmeddelande säger nämndens ordförande Filip Reinhag (S) att inflationen påverkat kostnadsutvecklingen starkt, samtidigt som statsbidragen minskar. »Arbetet med att minska kostnaderna behöver bedrivas brett i verksamheterna och omfatta många olika delar. Det är ett tungt men nödvändigt beslut att fatta«, uttrycker han.

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, påpekar i samma pressmeddelande att nämndens beslut inte innebär att »det arbete verksamheterna redan gör kring att minska kostnaderna ska avstanna«.

Hon säger också att 70 miljoner kronor av hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott på 229 miljoner har hanterats inom budgetramen, men att förvaltningen behöver spara minst ytterligare 150 miljoner. Antalet anställda har ökat med 175 och hyrkostnaderna har ökat med 100 miljoner kronor.