I dag träder de nya reglerna om dygnsvila i kraft även för läkarkåren. Men trots att samtliga verksamheter inom kommuner och regioner nu måste följa de nya, hårdare reglerna meddelar flera regioner att man fortsätter med samma schemaläggning som tidigare.

– Det skulle få en ganska stor påverkan om vi ändrade schemat. Det är visserligen möjligt att vi blir tvingade att ändra senare i alla fall, om vi inte får dispens, men vi tycker inte att vi kan ändra i vår verksamhet i väntan på besked. Jag upplever inte heller att vi har fått tydliga instruktioner om hur vi ska agera i det här läget, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Som Läkartidningen tidigare har rapporterat är Region Sörmland en av de regioner som har ansökt om dispens för läkare. Hittills har ytterligare sex regioner begärt undantag från reglerna för olika läkargrupper: Gotland, Värmland, Dalarna, Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen. Läkartidningen har frågat samtliga sju huruvida man har lagt om schemat eller inte efter den 1 februari. Fyra har återkommit (Sörmland, Dalarna, Örebro och Västra Götalandsregionen), varav ingen har justerat schemat så att det uppfyller reglerna för dygnsvila.

Tomas Riman är divisionschef för kirurgi i Region Dalarna, där man har begärt dispens för läkarna inom ambulanshelikopterverksamheten samt för läkare inom operation, anestesi, och intensivvård på Mora lasarett.

– För att få hälso- och sjukvården att fungera i glesbygden behöver vi hålla fast vid det schema som vi har haft till dess att vi får besked. Om vi följer de nya reglerna kan vi inte fortsätta bedriva vår verksamhet 24/7 årets alla dagar. Vi skulle få påtagliga inskränkningar i tillgängligheten, och då ställer man ju hälso- och sjukvårdslagen mot arbetstidslagen, säger han.

Inte heller Tomas Riman tycker att det har kommit klara svar på hur verksamheterna ska agera i det limbo som uppstår fram till ett avslag eller bifall. Dessutom har väntan på bifall eller avslag visat sig bli lång. Den arbetstidsnämnd som fått i uppdrag att bedöma möjligheten till dispens har överrumplats av mängden ansökningar, och handläggningen har dragit ut på tiden.

Läkartidningen har vänt sig till Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och arbetsgivarorganisationen Sobona för att försöka få klarhet i vad som gäller under väntetiden. Får man lov att invänta bifall eller måste regionerna ändra sina scheman i enlighet med de nya direktiven för att sedan ändra tillbaka om de beviljas dispens?

»Vår rekommendation är att ställa om till de nya reglerna. Det finns möjlighet att lägga scheman enligt det nya regelverket och vi menar att det självklart bör vara ambitionen för alla. Att inte ställa om ökar inte möjligheten att få dispens. För de arbetsgivare som beviljas dispens så kommer vi att förorda att den gäller retroaktivt för de som inte klarat av att ställa om, men det är alltså inget som gör att man har större chans till dispens«, säger Sobonas förhandlingschef John Nilsson i en kommentar.

Kritiken om otydliga instruktioner vill SKR inte bemöta: »Vi vill inte betygsätta eller recensera oss själva«, hälsar presstjänsten.

Hittills har bara två av 80 verksamheter fått svar på sin ansökan. Inga läkare har ännu fått besked.

Läs också:
Överhopad arbetstidsnämnd har fortfarande inga besked om dispens
Få ansökningar om dispens – trots högljudda protester mot EU-reglerna
Inga raka besked i ny översikt om dygnsvila: »Behöver inte bli bättre«
Grönt ljus för dispens i svenska tolkningen av regler om dygnsvila
Läkarförbundet ingår i ny nämnd som ska lösa tvister om dygnsvila
Vissa läkare undantas från reglerna om dygnsvila – men orosmoln är kvar