Det handlar om ett fall där en patient med D-vitaminbrist fick uppmaningen av läkaren att ta tillskott så länge patienten bodde kvar i Sverige eller bar klädsel som täckte hela kroppen utom ansiktet och händerna. Det blev ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen, då patientens dotter – som följt med sin mamma till vårdcentralen – upplevde att läkaren också gett uttryck för att de båda kvinnorna varit förtryckta på grund av sin klädsel.

Efter anmälan bad vårdcentralen om ursäkt för att informationen lämnats på ett sätt som uppfattades som kränkande, och det inte var läkarens intention. Men regionen jurister påpekade samtidigt att läkaren inte gjort fel i sak.

Och i det avseendet får regionen rätt. Diskrimineringsombudsmannen har i sin utredning inte hittat tillräckligt stöd för att patienten faktiskt har blivit diskriminerad. DO påpekar att man inte ifrågasätter anmälarens upplevelse, men påpekar att när ord står mot, måste man hitta stöd i utredningen för anmälarens version.

Orden mot orden i sammanhanget, handlar om vad anmälaren uppfattat som läkarens personliga åsikter, som åtminstone indirekt handlade om att de muslimska kvinnorna skulle vara förtryckta. Enligt den anmälande dottern ska läkaren sagt att »antingen tar ni kosttillskott av D-vitamin eller så gör ni som kvinnorna i Iran«. Regionen har framhållit att läkaren inte framfört några personliga åsikter utan bara relevant information.

Läs även:
Vårdcentral beklagar slöjkommentar
Kommentar om slöja blir DO-fall