I december kom beskedet att Sahlgrenska universitetssjukhuset ska spara 1,7 miljarder, efter ett underskott på nästan 1,3 miljarder under 2023. Hanna Kataoka, ordförande för läkarföreningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är djupt oroad.

– Jag skulle säga att det inte kommer att kunna gå att genomföra, varken i tid eller magnitud. Det kommer att skada våra patienter. Både jag och många av mina kollegor är så klart väldigt oroliga. Det går inte att överblicka nedskärningarna.

Hanna Kataoka. Foto: Läkarförbundet.

Exakt hur besparingarna ska gå till för att nå målet, »en budget i balans vid nästa årsskifte«, är ännu inte känt. Det finns en lista på närmare 1 000 besparingsåtgärder som inte är offentlig, och som inte heller samverkats i sin helhet med de fackliga företrädarna, säger Hanna Kataoka som själv begärt ut listan som offentlig handling, men nekats tillgång.

– Beskedet vi har fått är att de ska offentliggöras allt eftersom, inom varje verksamhet när man beslutat vad man vill gå vidare med. Det är ett egendomligt förfarande som jag aldrig har varit med om tidigare under mina decennier som facklig företrädare på olika arbetsplatser och myndigheter.

I Sahlgrenskas detaljbudget för 2024 nämns att antalet anställda på sjukhuset behöver minska med cirka 2 000 personer. Förhoppningen från politikernas sida är att det ska gå att lösa med naturliga avgångar, men det är Hanna Kataoka skeptisk till.

– Däremot kan det komma att bli många onaturliga avgångar. Många väljer att lämna en sjukvård som man inte längre kan stå för. Effekten av en sådan neddragning blir en ökad belastning på dem som är kvar. Vi kommer inte att kunna ge samma vård, även om vi gör det vårdpersonal alltid gör – kompensera genom att springa snabbare, arbeta hårdare.

Cecilia Dalman Eek. Foto: Peter Wahlström/Plint Marketing AB

Såväl anställda inom psykiatrin som på förlossningen på Sahlgrenska har uttryckt oro över patientsäkerheten i debattartiklar. Cecilia Dalman Eek (S), styrelseordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset, förstår vårdpersonalens oro.

– Över hela Sverige är vårdpersonal oroliga. De är oroliga för sina jobb, för patientsäkerheten, för arbetsmiljön. Sjukhuset har aldrig varit i en sådan här situation tidigare, ingen har sett en krissituation som denna.

Är det rimligt att tro att Sahlgrenska ska kunna bibehålla samma vårduppdrag efter en så här stor nedskärning?

– Vi har det uppdrag vi har vi fått. Vi kommer att följa väldigt noga hur det går. Under förra året klarade vi målet med första besök inom uppdraget och vi har gjort betydligt fler operationer än tidigare. Samtidigt har vi andra problem. Jag har flaggat för att med den här budgeten kommer vi definitivt inte klara att klara köerna, säger Cecilia Dalman Eek.

Hon säger att uppskattningen på att 2 000 anställda måste lämna Sahlgrenska är tänkt som en illustration av skillnaden mellan förra årets kostnader och budgeten för i år, om hela sparkravet ska hanteras. Cecilia Dalman Eek står dock fast vid att inga uppsägningar kommer att ske.

– Det får faktiskt finnas någon gräns för hur långt sjukvårdskrisen får gå.

På frågan om varför listan över möjliga besparingsåtgärder inte har offentliggjorts hänvisar Cecilia Dalman Eek till sjukvårdsdirektören för SU, Boubou Hallberg.

– Det här ett levande dokument där man lägger till och drar ifrån allt eftersom förslag läggs fram och bedöms. Det är en process som pågår. Men hur den listan ska hanteras, det är sjukhusdirektörens beslut. Jag är angelägen om att samverkan fungerar och att personalen är korrekt informerad annars blir situationen och oron ännu värre.

I ett mejl skriver sjukhusdirektör Boubou Hallberg att listan är ett arbetsmaterial, som inte är allmän handling:

»De fackliga representanterna har fått full insyn i det pågående arbetet. Facken har inte nekats tillgång, de har tvärtom fått full tillgång till arbetsmaterialet, med start vid ett möte 16 januari. När det gäller konsekvenserna av åtgärder som genomförs så följer vi dem noga avseende arbetsmiljö och patientsäkerhet och säkerställer att samverkan fullföljs. Det gäller både på lokal nivå och sjukhusövergripande. För att minimera risker har vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete och patientsäkerhetsarbete. Förslag till åtgärder som inte är lämpliga att genomföra kommer inte att genomföras.«

Läs mer:
Hårda nedskärningar i SU:s budget
Sparförslag på ytterligare drygt 500 miljoner för SU – facket kritiskt
Så vill ledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset miljonspara