Under flera års tid samlade en läkare vid Skaraborgs sjukhus in avidentifierade uppgifter om patienter som räddats till livet på den numera nedlagda akutmottagningen i Lidköping, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.

Målet med listan ska ha varit en önskan om att ge politiker och andra beslutsfattare bättre underlag inför beslutet om nedläggning.

Nu har Skaraborgs sjukhus polisanmält läkaren för dataintrång.

»Arbetsgivaren har inte godkänt sammanställning av listorna. Listorna har inte behövts för att (maskad text) ska kunna fullgöra sitt arbete« står det i anmälan till polisen.

För NLT bekräftar polisen att en förundersökning inletts mot läkaren, och att ärendet skickats till åklagarkammaren i Skövde.

Sjukhusledningen vill inte uttala sig om ärendet utan hänvisar till polisen. Läkaren själv nekar till anklagelserna och säger till tidningen att de avidentifierade uppgifterna inte är hämtade ur patienternas journaler.

Straffet för dataintrång av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Bedöms brottet som grovt kan påföljden bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år.