I slutet av förra året skickade Läkemedelsverket ut sitt omarbetade förslag till nya regler för distanshandel av läkemedel på remissrunda. En av de största skillnaderna mellan detta och det tidigare förslaget är att kravet på identitetskontroll vid alla leveranser av receptbelagda läkemedel har slopats.

Detta är Sveriges läkarförbund kritiskt till.

»Läkarförbundet står bakom Läkemedelsverkets tidigare förslag som innebar krav på identitetskontroll vid överlämnande av receptbelagda läkemedel. Överlämnandet bör innebära samma krav på identitetskontroll som vid expediering vid ett fysiskt apotek. Att identitetskontroll uppfattas som krångligt måste vägas mot riskerna att läkemedel kommer i orätta händer« skriver förbundet i sitt remissvar.

Argument för att slopa ett generellt krav handlar bland annat om att det riskerar att försämra tillgången till läkemedel för folk på glesbygden. Den bedömningen gör inte Läkarförbundet.

Förbundet pekar även på risken att receptbelagda läkemedel hamnar i orätta händer eller på andra sätt kommer på villovägar.

»Läkemedelsverket bör därför överväga om distanshandel över huvud taget är lämpligt för vissa läkemedel, till exempel särskilda läkemedel eller läkemedel som är mycket dyra« skriver Sveriges läkarförbund.

Det nya regelverket föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Läs mer:
Läkemedelsverket tar bort krav på kontroll av id vid distanshandel