NT-rådet, Sveriges kommuner och regioners råd för nya terapier, rekommenderar sedan tidigare regionerna att erbjuda patienter med icke-resektabel eller metastaserad Her2-positiv bröstcancer behandling med antikropps-cytostatikakonjugatet Enhertu. Nu ger alltså rådets ledamöter klartecken för en bredare användning, efter prisförhandlingar med företaget bakom läkemedlet.

Behandling rekommenderas nu även hos patienter med icke-resektabel eller metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av Her2-receptorn, »som tidigare fått kemoterapi för metastaserad sjukdom eller utvecklat recidiv under eller inom sex månader efter avslutad adjuvant kemoterapi«.

Theo Foukakis, överläkare i onkologi på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer, välkomnar beskedet.

»Det är ett mycket viktigt beslut som både patienterna och läkare har väntat på sedan första rapporten av registreringsstudien kom i juni 2022 eftersom behandlingen leder till en signifikant förlängning av överlevnad jämfört med tidigare standard (kemoterapi)«, skriver han i ett mejl till Läkartidningen.

Han tillägger att cirka hälften av alla bröstcancerfall är av typen Her2-låg och att behandlingen kommer att bli aktuell för många patienter varje år. Runt 200 patienter per år i Sverige räknar NT-rådet med.

Theo Foukakis tror samtidigt att beskedet kommer att sätta en del press på vården.

»För bröstcancervården innebär det säkerligen en ökad belastning, inte minst för att behandlingen med trastuzumab deruxtecan har en unik biverkningsprofil som kräver kunskap, erfarenhet och bra rutiner för att hantera på ett patientsäkert sätt«, skriver han i mejlet.

Hos patienter med den här typen av cancer är den förväntade medianöverlevnaden ungefär 17 månader. Behandling med Enhertu har dock visats förlänga den progressionsfria överlevnaden, alltså tiden tills sjukdomen försämras, påtagligt. I en fas 3-studie var den progressionsfria överlevnaden ungefär tio månader i median hos dem som fick Enhertu, jämfört med drygt fem månader i median hos dem som fick behandling med cytostatika som deras läkare valt.

Även medianöverlevnaden var bättre i gruppen som fått Enhertu: nästan 24 månader, jämfört med drygt 17 månader.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige med 8 185 nya fall av invasiv cancer år 2022. Cirka 40 procent bedöms tillhöra gruppen med lågt uttryck av Her2-receptorn.