Det är de hårda besparingarna och den successivt förvärrade bristen på vårdplatser som gör att Lise-Lotte Norrman nu kliver av, efter tio år som verksamhetsansvarig överläkare för diabetes och endokrinologi på medicinkliniken.

– Jag kan inte längre vara kvar som verksamhetsansvarig. Det går inte att arbeta i en ekonomistyrd vård där man inte tar hänsyn till medicinska konsekvenser av besparingar, säger hon.

De senaste månaderna har två heltidsanställda diabetessjuksköterskor – som även haft ansvar för patienter med någon av en rad andra endokrinologiska sjukdomar – bestämt sig för att sluta.

Lise-Lotte Norrman. Foto: Privat

Enligt Lise-Lotte Norrman har ledningen meddelat att tjänsterna inte kommer att ersättas. Det innebär att kvarvarande sjuksköterskor kommer att behöva ta hand om fler patienter.

– Nu har vi bara fyra sjuksköterskor kvar, varav två arbetar deltid. Bara för diabetesdelen kommer vi upp i 460 patienter per sjuksköterska. Men en sjuksköterska kan inte ta hand om hur många patienter som helst.

Hon påpekar att antalet patienter kommer att ligga långt över Socialstyrelsens rekommendation om max 200 patienter per sjuksköterska.

– Det kommer inte att fungera. Vi kommer att ge en sämre vård. Patienterna kommer att bli lidande när vi inte kan ta emot dem så ofta som vi skulle behöva. Det finns risk att fler kommer att drabbas av långtidskomplikationer i framtiden. Jag kan inte ta det här ansvaret, säger Lise-Lotte Norrman.

Även för de fyra specialistläkarna på mottagningen har tillvaron blivit mycket mer pressad.

Hon befarar dessutom att fler diabetessjuksköterskor kommer att säga upp sig. Under de senaste årens nedåtgående spiral med allt färre öppna vårdplatser och brist på sjuksköterskor har sjuksköterskor inom de polikliniska specialiteterna beordrats gå in och jobba på vårdavdelning, med svårt sjuka patienter i grupper som de aldrig tidigare jobbat med.

– En av våra sjuksköterskor beordrades att gå upp och jobba med patienter som behövde »lungdrän«. Det har hon aldrig jobbat med tidigare. Det är väldigt speciellt. Att då tvingas in i den rollen orkar man inte med i längden. Det här är en kraftigt bidragande orsak till att en av våra sjuksköterskor väljer att sluta nu.

Nyligen berättade Lise-Lotte Norrman om beslutet att lämna rollen som verksamhetsöverläkare i en insändare i Borås Tidning – något som lett till positiva reaktioner från såväl kollegor som patienter.

– Många tycker att det är bra att det här lyfts. Människor i samhället måste förstå vad som händer mest sjukvården.

Torben Pihl, ekonomichef på Säs, säger till Ulricehamns Tidning att den budget sjukhuset har i år är större sett till antal kronor än tidigare, men att man i dag får mindre för pengarna. Och att det lett till att det finns »ett behov av anpassningar i verksamheterna«.

Han lägger till att det är mycket som har förbättrats på sjukhuset det gångna året: att beläggningsgraden har sjunkit och att patientsäkerheten har ökat.

Han vill inte kommentera att Lise-Lotte Norrman valt att avsäga sig sitt verksamhetsansvar.

– Det är det läget vi har att förhålla oss till. Då får man välja om man vill det eller inte, det är upp till individen, säger Torben Pihl till tidningen.