Läkaren förekommer i tre olika ärenden hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I ett av fallen avled en patient som sökt vård för misstänkt kärlkramp. Enligt Ivo ska läkaren först ha bortsett från förändringar i patientens EKG, och senare missat att skicka remiss för ytterligare tester. Mannen avled i en sannolik hjärtinfarkt.

I ett annat fall missade läkaren att ta prov för att utesluta blodproppar hos en patient som sökte vård för andfåddhet, kraftig hosta och bröstsmärtor. Läkaren reagerade inte heller på att patientens syresättning var låg, utan ansåg att det rörde sig om en virusinfektion. Patienten ordinerades hostmedicin, och avled ett par dagar senare av just blodproppar i lungorna.

Vid det tredje fallet drabbades ett sjuårigt barn. Föräldrarna hade vid flera tillfällen uppsökt vård för barnet, som bland annat hade hög feber, men blivit hemskickade. Vid det sista besöket hos läkaren hade barnet kraftiga smärtor i ett ben, samt var så allmänpåverkat att det knappt kunde gå själv. Trots det bedömde läkaren att barnet skulle fortsätta med smärtstillande i hemmet.

Två dygn senare försämrades barnets allmäntillstånd ytterligare, och det onda benet började bli blåaktigt. Barnet fördes då med ambulans till akuten. Där visade det sig att barnet var i septisk chock och hade en streptokockinfektion som orsakat en nekrotiserande fasciit, en mjukdelsinfektion som leder till sönderfall av muskelvävnad, i låret.

Följden blev en mycket lång sjukhusvistelse och en lång rad operationer. »Barnet var mycket nära att inte överleva« skriver Ivo i sin anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som nu ska pröva frågan om mannens legitimation.